Universitetas skyrė paramą studentiškų organizacijų iniciatyvoms

Vytauto Didžiojo universitetas, realizuodamas socialiai atsakingo universiteto modelį, kasmet savo biudžete numato ir konkurso būdu skiria finansinę paramą VDU studentiškų organizacijų projektinėms idėjoms skatinti ir jas įgyvendinti.

Universiteto organizacijoms parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į projekto turinį ir jo atitiktį prioritetinėms veiklos kryptims: socialiai atsakingo universiteto kūrimui; tarptautiškumo skatinimui; veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis iniciavimui; santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymui ir plėtojimui bei veiklų, susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimui.

2019 m.  organizacijos į savo vykdomus projektus buvo skatinamos įtraukti VDU alumnius, taip kviečiant juos sugrįžti į gimtąją Alma Mater, kuri šiais metais mini savo atkūrimo 30-metį.

2019 m. vasario  28 d. paskelbus Vytauto Didžiojo universiteto studentiškų organizacijų paramos konkurso pabaigą buvo pateiktos 8 projektų paraiškos. Buvo nuspręsta, kad visi pateikti projektai bus visiškai arba dalinai remiami universiteto. Bendra  projektų finansavimo suma siekė 18 tūkst. eurų.

2019 m. universitetas lėšas skyrė šiems VDU studentiškų organizacijų projektams įgyvendinti:

Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas
1. VDU AJMD Modusas „Atrask gamtą 360°“
2. VDU japonistikos klubas Hashi Šeštasis japonų kalbos skaitovų konkursas
3. VDU Kamerinis merginų choras Įkurtajam Vytauto Didžiojo universiteto Kameriniam merginų chorui – 30, Vytauto Didžiojo universitetui – 30
4. VDU Studentų Santara Gatvės meno projektas Leonido Donskio atminimui
5. AIESEC Lietuva Kauno filialas Vienijančios galimybės
6. AIESEC Lietuva Kauno filialas Tarptautiškumo sklaida
7. VDU Studentų atstovybė Studentų įtraukimo į studijų procesą skatinimo programa
8. Miguelio de Cervanteso ispanų kalbos ir kultūros klubas Ispanakalbio pasaulio suvokimą gilinančios ir stereotipizaciją mažinančios veiklos VDU

Universitetas susisieks su kiekvienu projektų paraiškos teikėju asmeniškai ir informuos apie procedūras susijusias su projekto rėmimu.

Daugiau informacijos

  • Karjeros centras (Studentų reikalų departamentas)
  • Adresas S. Daukanto g. 27-301, LT-44249 Kaunas
  • El. paštas karjera@vdu.lt
  • Telefonas (8 37) 327 983
Skip to content