Apie fakultetą

VDU Gamtos mokslų fakultetas – tai modernus studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos tiek tradicinių, tiek naujausių gamtos mokslų krypčių studijos ir atliekami aktualūs moksliniai tyrimai. Fakulteto personalas – tai aukštos kvalifikacijos Lietuvoje ir užsienyje pripažinti mokslininkai, aplinkotyros, biologijos, biochemijos, chemijos ir fizikos specialistai.

Gamtos mokslų fakultetas

FAKULTETO MISIJA

Gamtos mokslų fakultetas – atviras, liberalus ir dinamiškas universiteto padalinys, teikiantis kūrybišką aplinką siekiantiems pasaulio pažinimo, fundamentalių akademinių vertybių ir gamtos mokslų kompetencijų.

BENDRASIS TIKSLAS

Integruotas į ES studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, modernus ir liberalus gamtos mokslų fakultetas, kūrybiškai integruojantis fizinių ir biomedicinos mokslų tyrimus ir studijas.

VIZIJA

Mes – modernaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas, pripažintas savo srities mokslinių tyrimų partneris ir sėkmingai konkuruojantis studijų patrauklumu su Lietuvos ir Europos universitetų fakultetais.

STRUKTŪRA

Fakultete studijas organizuoja keturios katedros: Aplinkotyros, Biochemijos, Biologijos ir Fizikos.

Fakultete dirbančių mokslininkų ir studentų bendradarbiavimą atskleidžia ir akademinio jaunimo mokslinės draugijos „Modusas“ veikloje.

Fakulteto bendruomenė

» apie 700 studentų
» apie 50 dėstytojų ir mokslo darbuotojų


GMF istorija

1922 m. kovas – Pradedami pirmieji mokslo metai Lietuvos universiteto Matematikos-Gamtos fakultete
1990 m. sausis – Atkurtame universitete įkuriamas Fizikos ir matematikos fakultetas
1990 m. gegužė – Įkuriamas Biologijos fakultetas
1990 m. birželis – Įkuriamos Fizikos ir Biologijos katedros
1990 m.rugsėjis – Į Fizikos ir matematikos fakultetą pervedama dalis 1989 metais į Tiksliųjų mokslų fakultetą priimtų studentų bei naujai priimami fizikos ir matematikos bakalauro studijų studentai
1990 m. rugsėjis – Į Biologijos fakultetą priimami pirmieji biologijos bakalauro studijų studentai
1991 m. lapkritis – Įsteigiama V. Čepinskio vardo stipendija
1992 m. rugsėjis – Suteikiama teisė ruošti doktorantus biochemijos ir biofizikos bei fizikos kryptyse; priimami pirmieji doktorantai į šių krypčių doktorantūros studijas
1993 m. Įkuriama Molekulinės ir ląstelės biologijos katedra
1993 m. birželis – Į teorinės fizikos ir eksperimentinės fizikos magistro studijas priimami pirmieji magistrantai
1994 m. kovas – Jurgiui Vilemui suteiktas VDU garbės profesoriaus vardas
1994 m. kovas – Biologijos fakultetas bei Fizikos ir matematikos fakulteto Fizikos katedra sujungiami į vieną, suteikiant jam Aplinkotyros fakulteto vardą
1994 m. gegužė – Įkuriama Aplinkotyros katedra
1994 m. rugsėjis – Į aplinkotyros bakalauro studijas priimami pirmieji studentai
1994 m. birželis – Į molekulinės biologijos ir biotechnologijos bei aplinkosaugos organizavimo magistro studijas priimami pirmieji magistrantai
1995 m. spalis – Pirmąją daktaro disertaciją fakultete apgynė Valdas Girdauskas
1997 m. balandis – Įkuriama Bendrosios ir biologinės chemijos katedra
2001 m. gegužė – Atidaryta V. Čepinskio vardo skaitykla; Fizikins cheminės analizės laboratorijai suteiktas prof. Vinco Čepinskio vardas
2001 m. gegužė – Atidarytas Cheminės analizės centras
2001 m. birželis – Aplinkotyros fakulteto pavadinimas pakeičiamas į Gamtos mokslų
2001 m. rugsėjis – Prof. Stellan Hjerten (Švedija) suteiktas VDU garbės daktaro vardas
2001 m. birželis – Į cheminės analizės magistro studijas priimami pirmieji magistrantai
2002 m. birželis – Fakulteto absolventei Eglei Juškavičiūtei įteiktas 10 000 VDU dilpomas
2003 m. gegužė – Reorganizuojamas 2000 m. įkurtas Aplinkos tyrimų centras
2003 m. rugsėjis – Suteikiama teisė ruošti chemijos krypties doktorantus ir priimami pirmieji doktorantai
2005 m. vasaris – Įkuriama akademinio jaunimo mokslinė draugija Modusas
2008 m. rugsėjis – Chemijos katedra pertvarkoma į Biochemijos ir biotechnologijų katedra
2008 m. rugsėjis – Į energetikos fizikos bakalauro bei energijos ir aplinkos magistro studijas priimami pirmieji studentai
2010 m. gegužė – Prof. Birutei Galdikas (JAV) suteitkas VDU garbės daktaro vardas
2010 m. rugsėjis – Į biochemijos bakalauro studijas priimami pirmieji studentai. Magistrantūros studijų programa Cheminė analizė reorganizuojama į Biocheminę analizę
2011 m. birželis – Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Vytauto Didžiojo universitetui kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru bei Nencki eksperimentinės biologijos institutu (Lenkija) suteikta teisė organizuoti Fizinių mokslų srities Biochemijos krypties doktorantūros studijas.
2013 m. rugsėjis – Pradėta vykdyti nauja bakalauro studijų programa „Energijos technologijos“.
2013 m.  rugsėjis- Pradėtos vykdyti Molekulinės biologijos ir biotechnologijos magistrantūros studijų programos anglų kalba.
2014 m. balandis – VDU Kauno botanikos sode atidarytas renovuotas VDU Gamtos mokslų fakulteto laboratorijų pastatas: moderni įranga suteiks puikias studijų ir tyrimų sąlygas tiek studentams, tiek dėstytojams.
2016 m. gegužė –  Gamtos mokslų fakulteto Biologijos studijų pastate atidaryta žymaus Lietuvos botaniko, profesoriaus Liudo Vailionio auditorija.

Skip to content