VDU Studentų atstovybė

Adresas: S. Daukanto g. 27-201, Kaunas LT-44249
El. paštas: infovdusa@gmail.com
Internetinė svetainė: http://www.vdusa.lt

VDU SA

VDU Studentų atstovybė – tai nuo 1994 m. metų gyvuojanti organizacija. Per šiuos metus daugybę kartų keitėsi jos nariai, gyvenimo situacija, tačiau organizacijos misija – siekti studentų gerovės, atstovaujant jų interesus lokaliniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje, išliko. Kertiniai atstovybės tikslai: padėti studentams išspręsti rūpimus klausimus, paaiškinti akademinius niuansus savojoje Alma Mater bei Lietuvos aukštojo mokslo srityje. Tačiau nepamirštama ir studentų laisvalaikio. Kasmet organizuojama daug ir įvairių renginių.

Studentų atstovai Gamtos mokslų fakulteto taryboje.

Fakulteto taryba priima nutarimus svarbiausiais fakulteto studijų organizavimo, mokslo ir kitais klausimais, svarsto fakulteto padalinių įkūrimo, reorganizavimo ir panaikinimo klausimus, skirsto fakulteto padaliniams centralizuotai gautas lėšas, svarsto ir tvirtina fakulteto studijų programas;

Gamtos mokslų fakulteto atstovai VDU Studentų parlamente.

VDU Studentų parlamentas – yra aukščiausias Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) valdymo organas. Studentų parlamento nariai tvirtina Senato atstovus, Fakultetų tarybų atstovus, renka SA Valdybos bei Revizijos komisijos narius, tvirtina SA Prezidento metinę veiklos bei finansinę ataskaitas.

Skip to content