Erasmus+

Erasmus+ programa – kas tai?

European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus) – Europos Bendrijos programa, kurios tikslas – skatinti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą ir sudaryti studentams sąlygas pasimokyti kitose Europos šalių aukštojo mokslo institucijose. Pagal šią programą studentai vieną kartą gali vykti studijuoti į užsienio universitetą su kuriuo siunčianti institucija yra pasirašiusi dvišalę partnerystės sutartį. Priimanti institucija atleidžia atvykstančius studentus nuo studijų mokesčio. Grįžus po dalinių studijų užsienyje, ERASMUS studijų laikotarpis yra pripažįstamas pagal Europos kreditų perkėlimo sistemą (angl. ECTS).

Pagal šią programą Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentai turi galimybę vykti studijuoti į Estiją, Latviją, Lenkiją, Vokietiją, Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Slovėniją, Kroatiją, Prancūziją, Ispaniją, Portugaliją, Norvegiją, Švediją, Islandiją. Fakulteto LLP Erasmus partnerių sąrašą rasite čia.

Pagrindiniai atrankos kriterijai

• studijų / tyrimų plano užsienio aukštojoje mokykloje ir studijų programos VDU atitikimas;
• dviejų paskutinių semestrų pažymių vidurkis, kuris neturėtų būti mažesnis už bendrą kurso pažymių vidurkį bei geri specialybės dalykų įvertinimai;
• geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios;
• studento motyvacija;
• studento darbo, studijų, stažuočių, dalyvavimo tarptautiniuose akademiniuose projektuose; visuomeninėje veikloje patirtis užsienyje ir Lietuvoje;
• studento gebėjimas savarankiškai spręsti kylančias problemas.

Daugiau informacijos teiraukitės:

  • Dr. Karolis Gedvilas
  • Adresas Kauno r. Akademija, Universiteto g. 10-314, LT-53361
  • Tel.: (8 37) 327921 (vidaus – 6302)
  • El. paštas karolis.gedvilas@vdu.lt
Skip to content