Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos – trečiosios pakopos universitetinės studijos, skirtos mokslininkams rengti. Šios studijos apima kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą.

2011 m. birželio 8 d. ir birželio 21 d. įsakymais LR švietimo ir mokslo ministras Vytauto Didžiojo universitetui kartu su partneriais suteikė doktorantūros teisę 18 mokslo krypčių. Gamtos mokslų fakultetas kuruoja 4 krypčių doktorantūros studijas.

Biomedicinos mokslai
Biologija 01B
Biofizika 02B
Ekologija ir aplinkotyra 03B

Fiziniai mokslai
Biochemija 04P

Priėmimo į doktorantūros studijas sąlygos ir tvarka yra skelbiama skiltyje „Priėmimas į doktorantūros studijas“.

Skip to content