Ekologija ir aplinkotyra 03B

2011 m. birželio 21 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Vytauto Didžiojo universitetui kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru suteikta teisė organizuoti Biomedicinos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros krypties doktorantūros studijas.

Nuo 1998 m. iki 2011 m. biomedicinos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros krypties (03 B) doktorantūros studijas VDU Aplinkotyros katedra vykdė kartu su Lietuvos Miškų institutu.

Iš viso jungtines VDU ir Lietuvos Miškų instituto doktorantūros studijas Ekologijos ir aplinkotyros srityje baigė ir daktaro disertacijas apgynė per 20 doktorantų, iš kurių daugiau nei pusė sėkmingai tęsia karjerą Lietuvos ir užsienio mokslo ir tyrimų institucijose.

Į Ekologijos ir aplinkotyros krypties doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys atitinkamos mokslo srities magistro ar jį atitinkančią aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Skip to content