Publikacijos

Aplinkotyros katedra

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose: 84
Mokslo straipsniai leidiniuose ir konferencijos medžiagoje: 13
Publikacijos, neatitinkančios A ir B lygių reikalavimų: 195
Visas sąrašas


Biochemijos katedra

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose: 45
Mokslo straipsniai leidiniuose ir konferencijos medžiagoje: 36
Publikacijos, neatitinkančios A ir B lygių reikalavimų: 167
Visas sąrašas


Biologijos katedra

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose: 69
Mokslo straipsniai leidiniuose ir konferencijos medžiagoje: 20
Publikacijos, neatitinkančios A ir B lygių reikalavimų: 266
Visas sąrašas


Fizikos katedra

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose: 22
Mokslo straipsniai leidiniuose ir konferencijos medžiagoje: 2
Patentai: 1
Publikacijos, neatitinkančios A ir B lygių reikalavimų: 21
Visas sąrašas

Skip to content