Moksliniai projektai

Gamtos mokslų fakulteto mokslininkai pateko tarp mokslininkų, laimėjusių mokslinių idėjų mainų ir mokslinių išvykų konkursą, kuris finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ veiksmų programą.

 

Skip to content