Studijų programų komitetai

Gamtos mokslų fakulteto studijų programų komitetai:

APLINKOTYROS studijų krypties

Studijų programos: Aplinkotyros ir aplinkos apsaugos bakalauro, Aplinkosaugos organizavimas magistrantūros

Pirmininkas doc. J.Žaltauskaitė (Aplinkotyros katedra)

Nariai: prof. A.Dėdelė (Aplinkotyros katedra)

prof. R.Juknys (Aplinkotyros katedra)

prof. S.Mickevičius (GMF dekanas)

prof. A.Paulauskas (Biologijos katedra)

prof. J.Venclovienė (Aplinkotyros katedra)

doc. R.Dagiliūtė (Aplinkotyros katedra)

doc. I.Januškaitienė (Aplinkotyros katedra)

doc. L.Ragelienė (Biochemijos katedra)

doc. G.Sujetovienė (Aplinkotyros katedra)

dr. A.Miškinytė (Aplinkotyros katedra)

dr. N.Jurkonis (Botanikos sodas)

dr. J.Šečkus (Klaipėdos universitetas)

K.Maironis (UAB „Ekotakas“)

M.Jasas (Aplinkotyros ir aplinkos apsaugos studijų programos bakalauras)

K.Eidukaitė (Aplinkosaugos organizavimo studijų programos magistrantė)

 

BIOCHEMIJOS studijų krypties

Studijų programos: Biochemijos bakalauro,  Biocheminės analizės magistrantūros

Pirmininkas doc. L.Ragelienė (Biochemijos katedra)

Nariai: prof. R.Daugelavičius (Biochemijos katedra)

prof. V.Mildažienė (Biochemijos katedra)

prof. L.Pranevičius (Fizikos katedra)

prof. S.Šatkauskas (Biochemijos katedra)

doc. V.Baublys (Biologijos katedra)

doc. Z.Naučienė (Biochemijos katedra)

doc. M.Tamošiūnas (Aplinkos tyrimų centras)

doc. J.Žaltauskaitė (Aplinkotyros katedra)

doc. R.Žūkienė (Biochemijos katedra)

dr. P.Ruzgys (Biologijos katedra)

S.Sakalauskaitė (Biochemijos katedra)

dr. D.Baniulis (LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas)

dr. A.Kaselis (UAB „Laborama“)

P.Bartininkas (Biocheminės analizė studijų programos magistrantas)

A.Šalaševičius (doktorantas)

J.Pažūsytė (Biochemijos studijų programos bakalaurė)

 

BIOLOGIJOS ir MOLEKULINĖS BIOLOGIJOS studijų krypčių

Studijų programos: Biologijos ir genetikos bakalauro,  Molekulinės biologijos ir biotechnologijos magistrantūros

Pirmininkas prof. J.Radzijevskaja (Biologijos katedra)

Nariai: prof. S. Mickevičius (GMF dekanas)

prof. A.Paulauskas (Biologijos katedra)

doc. L.Ragelienė (Biochemijos katedra)

doc. I.Šatkauskienė (Biologijos katedra)

doc. V.Tubelytė (Biologijos katedra)

dr. I.Lipatova (Biologijos katedra)

dr. I.Ražanskė (Biologijos katedra)

dr. M.Bratčikov (UAB „Biosta“)

dr. S.Pocius (Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos)

S.Paltanavičius (Gamtos tyrimų centras)

K.Lukošiūtė (Molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijų programos magistrantė)

N.Barauskaitė (doktorantė)

K.Kundrotaitė (Biologijos ir genetikos studijų programos bakalaurė)

M.Razgūnaitė (doktorantė)

 

BIOTECHNOLOGIJOS studijų krypties

Studijų programos: Biotechnologijos bakalauro, Taikomosios biotechnologijos magistrantūros

Pirmininkas dr. I.Lipatova (Biologijos katedra)

Nariai; prof. A.Maruška (Biologijos katedra)

prof. K.Navickas (ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakultetas)

prof. A.Paulauskas (Biologijos katedra)

doc. V.Baublys (GMF prodekanas)

doc. V.Kaškonienė (Biologijos katedra)

doc. N.Tiso (Biologijos katedra)

doc. J.Žiauka (LAMMC Miškų institutas)

dr. R.Rodaitė-Riševičienė (Biologijos katedra)

dr. P.Ruzgys (Biologijos katedra)

lekt. A.Žibas (ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas)

prof. S.Grigiškis (UAB „Biocentras“)

dr. S.Burbulis (UAB Thermo Fisher Scientific Baltics)

U.Medikaitė (Biotechnologijos studijų programos bakalaurė)

D.Mačichin (Taikomosios biotechnologijos studijų programos magistrantas)

 

Studijų programa: Biotechnologijos ir farmacinės analizės magistrantūros

Pirmininkas prof. A.Maruška (Instrumentinės analizės Atviros prieigos centro vadovas)

Nariai: prof. S. Mickevičius (Gamtos mokslų fakulteto dekanas)

prof. O.Ragažinskienė (VDU Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijų sektoriaus vadovė)

prof. S.Šatkauskas (Biochemijos katedros vedėjas)

doc. V.Kaškonienė (Biologijos katedra)

doc. N.Tiso (Biologijos katedra)

dr. T.Drevinskas (Biologijos katedra)

dr. E.Jurkonytė (VDU Studijų kokybės skyrius)

prof. S.Grigiškis (UAB „Biocentras“ direktorius)

prof. A.Kanopka (VU Biotechnologijos institutas)

dr. J.Šiurkus (UAB Thermo Fisher Scientific Baltics)

Aurimas Galkontas (KK Medicinos fakulteto Farmakotechnikos katedros vedėjas)

Vilmantas Pedišius (Biocheminės analizės studijų programos magistrantas)

Ingrida Ramoškaitė (Biotechnologijos ir farmacinės analizės studijų programos magistrantė)

Aušrinė Venckaitytė (Biotechnologijos ir farmacinės analizės studijų programos magistrantė)

Marius Žagunis (Molekulinės biologijos ir biotechnologijos studijų programos magistrantas)

 

INFORMATIKOS INŽINERIJOS studijų krypties

Studijų programa: Neurotechnologijos bakalauro

Pirmininkas prof. S.Šatkauskas (Biochemijos katedra)

Nariai: prof. S. Mickevičius (Fizikos katedra)

prof. G.Raškinis (Informatikos fakultetas)

prof. A.Saudargienė (Informatikos fakultetas)

prof. L.Šinkariova (Socialinių mokslų fakultetas)

prof. M.Venslauskas (VDU asocijuotas emeritas)

doc. I.Šatkauskienė (Biologijos katedra)

doc. M.Tamošiūnas (Aplinkos tyrimų centras)

Š.Ašmantas (Biochemijos katedra)

V.Repečka (UAB „Minatech“)

R.Narvilaitė (Neurotechnologijos studijų programos bakalaurė)

 

GAMTOS IŠTEKLIŲ TECHNOLOGIJOS studijų krypties

Studijų programa: Industrinės ekologijos magistrantūros

Pirmininkas doc. V.Girdauskas (Fizikos katedra)

Nariai: prof. A.Dėdelė (Aplinkotyros katedra)

prof. S.Mickevičius (GMF dekanas)

prof. A.Paulauskas (Biologijos katedra)

doc. R.Dagiliūtė (Aplinkotyros katedra)

doc. A.Kanapickas (Fizikos katedra)

doc. A.Radzevičius (ŽŪA Inžinerijos fakultetas)

doc. J.Žaltauskaitė (Aplinkotyros katedra)

dr. J.Šečkus (Klaipėdos universitetas)

K.Maironis (UAB „Ekotakas“)

B.Laurinaitytė (Industrinės ekologijos studijų programos magistrantė)

Skip to content