Biochemijos katedra

D.U.K.       Sėkmės istorijos        Paskaitos mokykloms        Mokytojams

 

Katedros vedėjasProf. Dr. Saulius Šatkauskas

Vileikos g. 8 – 306, LT-44191, Kaunas
Tel.: 8 37 327920 (vid. 6330)
El. paštas: saulius. satkauskas@vdu.lt.
Katedros referentėAldona Deveikienė

Vileikos g. 8 – 212, LT-44191, Kaunas
Tel.: 8 37 327910 (vid. 6322)
El. paštas: aldona.deveikiene@vdu.lt
Dr. Odeta Buzaitė

Mokslinių interesų kryptys:
• Augalų - mikroorganizmų sąveika
• Endofitinių bakterijų nulemtas augalų atsparumas biotiniam ir abiotiniam stresui
• Endofitinių mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje ir žemės ūkyje
• Biologiškai aktyvūs mikroorganizmų gaminami junginiai
• Molekuliniai mikroorganizmų bendrijų tyrimų metodai

Mokslinė veikla
https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00379

Dėstomi dalykai: Molekuliniai metodai mikrobiologijoje, Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai, Biotechnologija ir genų inžinerija, Ląstelės biologija

El. paštas: odeta.buzaite@vdu.lt
Prof. Dr. Rimantas Daugelavičius

Mokslinių interesų kryptys:
• Membranose aktyvių medžiagų veikimo mechanizmai
• Atsparumo antibiotikams mechanizmai
• Daugiavaisčio atsparumo siurbliai mikroorganizmuose ir vėžinėse ląstelėse
• Bakteriofagų genomo patekimo ir lizės mechanizmai
• Mielių atsparumas anhidrobiozei
• Greiti metodai mikroorganizmų gyvybingumo ir bakteriofagų infektyvumo nustatymui
• Elektrocheminiai metodai mikrobiologijoje

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00876

Dėstomi dalykai: Gyvybės chemija, Biochemija, Ląstelės biologija, Mikrobiologija, Bioneorganinė chemija, Membranos ir bioenergetika

El. paštas: rimantas.daugelavicius@vdu.lt
Dr. Laima Degutytė-Fomins

Mokslinių interesų kryptys:
• Augalų reakcija į šaltos plazmos sukeltą stresą
• Šaltos plazmos taikymas tvariame žemės ūkyje.
• Gyvūnų ląstelių atsakas į hipertermiją ir chemoterapiją
• Maisto chemija

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00387
http://gmf.vdu.lt/en/research-group-on-the-eukaryotic-cellular-stress-response/group-members/

Dėstomi dalykai: Biocheminių tyrimų metodologija, Biochemija, Bendroji biochemija 1 (Enzimologija ir biomolekulių stereochemija) ir 2 (Medžiagų apykaita ir bioenergija)

El. paštas: laima.degutyte-fomins@vdu.lt
Prof., Habil. Dr. Vida Mildažienė

Mokslinių interesų kryptys:
• Oksidacinis fosforilinimas
• Sistemų biologija. Metabolinė kontrolė ir visuminė analizė
• Eukariotinių ląstelių atsakas į stresą
• Vėžys ir hipertermija
• Kamieninės ląstelės
• Augalų atsakas į sėkloms sukeliamą stresą
• Plazmos technologijų taikymas žemės ūkiui

Mokslinė veikla: http://gmf.vdu.lt/en/research-group-on-the-eukaryotic-cellular-stress-response/research-topics/

Dėstomi dalykai: Biochemija, Augalų biochemija, Ląstelės biologija, Membranos ir bioenergetika, Enzimologijos pagrindai, Visuminė analizė, Gyvybės chemija, STEM mokymo pagrindai

El. paštas: vida.mildaziene@vdu.lt
Doc. Dr. Zita Naučienė

Mokslinių interesų kryptys:
Bioenergetika, oksidacinio fosforilinimo reguliacija mitochondrijose, patologinių veiksnių ir ksenobiotikų įtaka mitochondrijų energetinėms funkcijoms, audinių gyvybingumo įvertinimas. Augalų reakcijos į sėklų apdorojimą fiziniais stresoriais (šalta plazma, elektromagnetiniu lauku ir kt.) tyrimai

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00371
http://gmf.vdu.lt/en/research-group-on-the-eukaryotic-cellular-stress-response/

Dėstomi dalykai: Bioorganinė chemija, Biochemija, Enzimologija, Farmacinė biochemija, Augalų biochemija.

El. paštas: zita.nauciene@vdu.lt
Doc. Dr. Lina Ragelienė

Mokslinių interesų kryptys:
• Metalų, nanodalelių antibakterinis poveikis
• Lipopolisacharidai, jų vandeninių tirpalų savybės
• Paviršinio aktyvumo medžiagos, jų tirpalų savybės, sąveika su biologiniais substratais
• Dažai, jų sąveika su biologiniais substratais

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00366

Dėstomi dalykai: Bendroji ir analizinė chemija, Neorganinė chemija, Gyvybės chemija, Fizikinė ir koloidų chemija, Kietų kūnų ir paviršių analizės metodai, Chemijos didaktika

El. paštas: lina.rageliene@vdu.lt
Sandra Sakalauskaitė

Mokslinių interesų kryptys:
• Antimikrobinio atsparumo tyrimai
• Bakterijų ir virusų inaktyvavimas pritaikant fotokatalizę
• Bakteriofaginių infekcijų ypatumai
• Fagoterapijos pritaikymas didinant antibiotikų efektyvumą

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp02159

Dėstomi dalykai: Chemijos specifiniai uždaviniai (paskaitos), Bendroji ir analizinė chemija (seminarai), Bendroji chemija (lab. darbai), Neorganinė ir bioneorganinė chemija (lab. darbai), Klinikinė biochemija (lab. darbai), Organinė ir bioorganinė chemija (lab. darbai).

El. paštas: sandra.sakalauskaite@vdu.lt
Doc. Dr. Simona Sutkuvienė

Mokslinių interesų kryptys:
• Polimerų sintezė ir tyrimai
• Biologiškai aktyvių junginių sintezė, tyrimai ir taikymas
• Daugiavaisčio atsparumo siurblių slopiklių sintezė, efektyvumo tyrimai

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00875

Dėstomi dalykai: Organinė chemija, Bioorganinė ir polimerų chemija, Organinė ir bioorganinė chemija.

El. paštas: simona.sutkuvienė@vdu.lt
Prof. Dr. Saulius Šatkauskas

Mokslinių interesų kryptys:

• Vaistų ir genų pernašos į ląsteles ir audinius tyrimai
• Ląstelių elektroporacija ir sonoporacija
• Genų inžinerija ir genų terapija
• Priešvėžinė elektrochemoterapija
• Kalcio jonų viduląstelinė signalizacija
• Elektrinių laukų taikymas maistinės žaliavos apdorojimui
• Elektro-neurofiziologija

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00361

Dėstomi dalykai: Neuromokslai, Neurofiziologija, Neurobiologija, Biochemija III, Genų inžinerija

El. paštas: saulius.satkauskas@vdu.lt
Dr. Mindaugas Tamošiūnas

Mokslinių interesų kryptys:
• Fluorescencinė spektroskopija ir vaizdinimas
• Lazerio dėmės kontrasto vaizdinimas
• Sonosensibilizuota mikroorganizmų inaktyvacija
• Sonoporacija

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00362

Dėstomi dalykai: Optinės technologijos moksliniuose tyrimuose, Fizikinė biochemija, Kvantinė chemija

El. paštas: mindaugas.tamosiunas@vdu.lt
Dr. Violeta Vaitkevičienė

Mokslinių interesų kryptys:
• Organinių medžiagų ir pesticidų pernašos į ląsteles tyrimas
• Antibiotikų pernašos ir sorbcijos ląstelės sienelėje skaitinis tyrimas
• Mikrogrybų sąveikos su organinėmis medžiagomis dirvožemyje ir augaluose tyrimas
• Radionuklidų tirpumo ir sorbcijos skaitinis tyrimas
• Organinių junginių sintezė ir identifikavimas
• Organinių medžiagų biodegradavimo tyrimas

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp02122

Dėstomi dalykai: Cheminių tyrimų metodologija, Cheminė analizė, Organinė chemija, Polimerų ir biopolimerų chemija, Elektrochemija, Matematinis cheminių procesų modeliavimas

El. paštas: violeta.vaitkeviciene@vdu.lt
Dr. Simona Vaitkienė

Mokslinių interesų kryptys:
• Patogeninių mielių daugiavaistis atsparumas
• Priešgrybelinių vaistų efektyvumo didinimas
• Elektroninių cigarečių generuojamų garų poveikio žinduolių ląstelėms tyrimai

Mokslinė veikla:
https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp07366/locale?&locale=lt

Dėstomi dalykai: Biochemija III (lab. darbai), Bendroji ir analizinė chemija (lab. darbai).

El. paštas: simona.vaitkiene@vdu.lt
Doc. Dr. Rasa Žūkienė

Mokslinių interesų kryptys:
• Antrinių augalų metabolitų biosintezės skatinimas šalta plazma ir elektromagnetiniu lauku;
• Nanodalelių sąveika su baltymais, nanodalelių citotoksiškumas, taikiniai ir mechanizmas žinduolių ląstelėse;
• Ląstelių bioenergetika;
• Chromatografiniai ir spektriniai analizės metodai.

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00369
http://gmf.vdu.lt/en/research-group-on-the-eukaryotic-cellular-stress-response/research-topics/

Dėstomi dalykai: Fizikinė-cheminė analizė, Bioinformatika, Cheminė analizė 2 (instrumentinė analizė), Bendroji biochemija 2 (medžiagų apykaita ir bioenergetika) ir 3 (biologinės informacijos srautai), Visuminė biologinių sistemų analizė, Spektrinės analizės metodai, Membranos ir bioenergetika.

El. paštas: rasa.zukiene@vdu.lt
Doc. Dr. Martynas Maciulevičius

Mokslinių interesų kryptys:
• Priešvėžinių vaistų pernaša į ląsteles ir audinius naudojant ultragarso technologijas;
• Kavitacijos dozimetrija;
• Biocheminių vaistų pernašos dalelių kūrimas ir modeliavimas.

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/lt/mokslas/mokslo-ir-tyrimu-klasteriai/biomedicinos-ir-fiziniu-mokslu-klasteriai/vaistu-ir-genu-pernasos-i-lasteles-ir-audinius-tyrimai/

Dėstomi dalykai: . Biocheminių procesų modeliavimas; Bendroji inžinerija ir elektronika; Skaitmeninių signalų apdorojimas ir grandinės; Algoritmų analizė: Bendroji fizika

El. paštas: martynas.maciulevicius@vdu.lt
Šarūnas Ašmantas

Mokslinių interesų kryptys:
• .

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/lt/mokslas/mokslo-ir-tyrimu-klasteriai/biomedicinos-ir-fiziniu-mokslu-klasteriai/vaistu-ir-genu-pernasos-i-lasteles-ir-audinius-tyrimai/

Dėstomi dalykai:.

El. paštas: sarunas.asmantas@vdu.lt

Biochemijos krypties doktorantai

  1. Augustė Judickaitė
Skip to content