D.U.K

Perpratus biochemiją atsiveria kelias į labai daug mokslo ir technologijų sričių.
Didžioji dalis gamtos mokslų, taip pat biotechnologiniai mokslai, yra sukurti biochemijos pagrindu. Dabar plačiai įvairiose srityse taikomi molekulinės biologijos metodai taip pat savo esme yra biocheminiai. Net ir buvusios klasikinės biologijos, medicinos sritys dabar neapsieina be biocheminių ir molekulinių metodų panaudojimo. Biocheminės žinios taip pat svarbios skirtingų mokslų sandūroje esančiose mokslo srityse, kaip, pavyzdžiui biofizika, bioinformatika, nanotechnologijos, kriminalinė medicina.
XIX amžiuje mokslininkai galėjo vienu metu būtų ir chemikai, ir fizikai, ir biologai, dabar išsivysčiusio mokslo sritys reikalauja daugybės specialių žinių, todėl specializacija neišvengiama. Studijuojant biochemiją, įgyjamos tiek chemijos, fizikos, tiek gyvybės mokslų žinios. Jas įsisavinus, iš labai stiprių pamatinių pozicijų atsiveria kelias įvairias gamtos ir technologijų sritis.

Skip to content