Mokslas

Mokslo ir tyrimų klasteriai

Paskutinių dešimtmečių mokslo politikoje mokslas bei moksliniai tyrimai yra susiejami su studijomis, su verslu bei pramone, taip pat socialine raida. Bendri junginiai, kuriuose sprendžiami mokslo, technologijų, verslo, socialiniai, politikos ir t. t. bei studijų klausimai vadinami klasteriais, kurių pagrindinė idėja yra integracija.

VDU moksliniai kolektyvai, vykdantys mokslinius tyrimus, daugeliu atvejų integruoja studijas ir mokslą, apjungia kelių padalinių pajėgas, mokslinius tyrimus vykdo projektų pagrindu. Per klasterių veiklą yra formuojamos ir biudžetinio darbo temos.
Gamtos mokslų fakulteto mokslo ir tyrimų klasteriai
Biomedicinos ir fiziniai mokslai

Antropogeninių aplinkos pokyčių poveikis ekosistemoms, vadovas prof. Romualdas Juknys
Biofizika bionanotechnologijai ir biomedicinai (BIOMEDTECH), vadovas prof. Gintautas Saulis
Darni hibridinė energetika, vadovas prof. Liudvikas Pranevičius
Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosistemos lygmenyse (KLIGEN), vadovas prof. Algimantas Paulauskas
Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei, vadovas habil. dr. Audrius Maruška
Molekulinė bioenergetika, vadovas prof. Rimantas Daugelavičius
Vaistų ir genų pernašos tyrimai į ląsteles ir audinius, vadovas prof. dr. Saulius Šatkauskas

Skip to content