Mokslas

Mokslo ir tyrimų klasteriai

Paskutinių dešimtmečių mokslo politikoje moksliniai tyrimai yra siejami su studijomis, verslu, pramone bei socialine raida. Bendri junginiai, kuriuose sprendžiami studijų mokslo, technologijų, verslo, socialiniai, politikos ir kiti klausimai, vadinami klasteriais, kurių pagrindinė idėja yra integracija.

VDU mokslo kolektyvai, vykdantys mokslinius tyrimus daugeliu atvejų integruoja studijas ir mokslą, apjungia kelių padalinių pajėgas, o mokslinius tyrimus vykdo projektų pagrindu. Per klasterių veiklą yra formuojamos ir biudžetinio darbo temos.
Biomedicinos ir fiziniai mokslai. Gamtos mokslų fakulteto mokslo ir tyrimų klasteriai:

Antropogeninių aplinkos pokyčių poveikis ekosistemoms, vadovas Prof. Dr. Audrius Dėdelė
Biofizika bionanotechnologijai ir biomedicinai (BIOMEDTECH), vadovas Prof. Dr. Gintautas Saulis
Darni hibridinė energetika, vadovas Prof. Dr. Saulius Mickevičius
Klimato kaitos ir aplinkos taršos poveikis organizmų sąveikai ir sveikatingumui geno-ekosistemos lygmenyse (KLIGEN), vadovas Prof. Dr. Algimantas Paulauskas
Instrumentinės analizės metodų vystymas ir jų taikymas molekulinei biologinių objektų, sintetinių produktų ir aplinkos analizei, vadovas Prof. Habil. Dr. Audrius Maruška
Molekulinė bioenergetika, vadovas Prof. Dr. Rimantas Daugelavičius
Vaistų ir genų pernašos tyrimai į ląsteles ir audinius, vadovas Prof. Dr. Saulius Šatkauskas

Skip to content