Studentai kviečiami teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto 1 kurso magistrantūros studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.
Geriausiems studentams, kurie 2020-2021 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.
Magistrantūros studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1773 Eur vieniems mokslo metams (stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį). Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.
Paraiškas magistrantūros 1 kurso studentai turi pateikti iki 2020 m. rugsėjo 21 d. imtinai.
Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:
• gyvenimo aprašymą (CV);
• motyvacinį laišką, kuriame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptį ar kryptis;
• bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
• bakalauro darbą el. formatu;
• valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir papildomos veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
• katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

VDU Biochemijos katedrai (el. paštu adresu: dek@gmf.vdu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: stud@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ vardinei stipendijai gauti.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Saulių Burbulį: elektroniniu paštu saulius.burbulis@thermofisher.com, telefonu +370 640 68532 arba į Jolitą Paulauskaitę: elektroniniu paštu jolita.paulauskaite@thermofisher.com, telefonu +37063320865.
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos (nuoroda)

Skip to content