Priėmimas į magistrantūros studijas 2023

 

Kolegijų absolventams išlyginamosios studijos NĖRA privalomosBaigę studijas kolegijose ir neturintys išlyginamųjų studijų kolegijų absolventai stoja į magistratūros studijas bendra tvarka.

Dokumentai priimami internetu epasirašymas.vdu.lt  iki 2023-06-28 23:59. Kolegijų absolventai negavę bakalauro studijų diplomų stojant užtenka pateikti akademinę pažymą.

Konkursinis balas skaičiuojamas taip:

Studijų programa Priėmimo reikalavimai įgijusiems nurodytos studijų krypties (-čių) ar krypčių grupių universitetinį bakalauro laipsnį Priėmimo reikalavimai įgijusiems kitų studijų krypčių ar krypčių grupių universitetinį bakalauro laipsnį ar profesinį bakalauro laipsnį nei nurodyta Konkursinis balas
Biocheminė analizė Gyvybės, sveikatos, fizinių (kryptis – aplinkotyra, chemija), technologijos (kryptys – biotechnologija, maisto technologijos), inžinerijos (kryptis – chemijos inžinerija), ugdymo (kvalifikacija – chemijos mokytojas), mokslų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis. Gyvybės, sveikatos, technologijos (kryptys – biotechnologija, maisto technologijos), inžinerijos (kryptis – chemijos inžinerija) mokslų studijų krypčių grupių gretutines studijas ar papildomąsias studijas

Universitetų absolventams:

K=0,3A+0,1B +0,6C

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
B – bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C – studijų krypties dalykų pažymių svertinis vidurkis;

Kolegijų absolventams:

K=0,6A+0,1B +0,3C

A –profesinio bakalauro diplomo pažymių svertinis vidurkis;
B –profesinio bakalauro baigiamojo darbo pažymys;
C –gretutinių/papildomų studijų pažymių svertinis vidurkis;

Molekulinė biologija ir biotechnologija Gyvybės, sveikatos, technologijos (kryptis – biotechnologija), fizinių (kryptys- aplinkotyra, chemija), ugdymo (kvalifikacija –biologijos mokytojas, chemijos mokytojas), veterinarijos, žemės ūkio (kryptys – agronomija, miškininkystė, gyvulininkystė, žuvininkystė) mokslų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis Gyvybės, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio, technologijos (kryptis – biotechnologija) mokslų studijų krypčių grupių gretutines studijas ar papildomąsias studijas
Aplinkosaugos organizavimas Gyvybės, fizinių, technologijos, sveikatos, inžinerijos, žemės ūkio, ugdymo (kvalifikacija – biologijos mokytojas, chemijos mokytojas, informatikos mokytojas, fizikos mokytojas, geografijos mokytojas, matematikos mokytojas, technologijų mokytojas), socialinių (kryptis – visuomeninė geografija, ekonomika) mokslų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis. Gyvybės, technologijos, sveikatos, inžinerijos, žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių gretutines studijas ar papildomąsias studijas
Industrinė ekologija Gyvybės, fizinių, technologijos, inžinerijos, žemės ūkio, ugdymo (kvalifikacija – biologijos mokytojas, chemijos mokytojas, informatikos mokytojas, fizikos mokytojas, geografijos mokytojas, matematikos mokytojas, technologijų mokytojas) mokslų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis. Gyvybės, technologijos, inžinerijos, žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių gretutines studijas ar papildomąsias studijas
Taikomoji biotechnologija Technologijos, gyvybės, sveikatos, fizinių (kryptis – chemija), inžinerijos (kryptys – bioinžinerija, aplinkos inžinerija, chemijos inžinerija), veterinarijos, žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis Technologijos, gyvybės, sveikatos, fizinių (kryptis – chemija), inžinerijos (kryptys – bioinžinerija, aplinkos inžinerija, chemijos inžinerija), veterinarijos, žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių gretutines studijas ar papildomąsias studijas
Biotechnologija ir farmacinė analizė Technologijos (kryptis – biotechnologija), gyvybės (kryptis – biochemija), sveikatos (kryptys farmacija, medicinos technologijos, kosmetologija), fizinių (kryptis – chemija), inžinerijos (kryptis –chemijos inžinerija) mokslų studijų krypčių grupių bakalauro laipsnis Technologijos (kryptis – biotechnologija), gyvybės (kryptis – biochemija), sveikatos (kryptys farmacija, medicinos technologijos, kosmetologija), fizinių (kryptis – chemija), inžinerijos (kryptis –chemijos inžinerija) mokslų studijų krypčių grupių gretutines studijas ar papildomąsias studijas Kolegijų absolventams, stojantiems į programą „Biotechnologija ir farmacinė analizė“:

K=0,6A+0,1B +0,3C

A – bakalauro diplomo priedėlio visų dalykų pažymių svertinis vidurkis;
B – praktinio darbo patirtis, susijusi su studijų kryptimi;
C – studijų krypties dalykų pažymių svertinis vidurkis;

 

 

Skip to content