Klubo “Mokslo vektorius” renginiai

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras su prof. Timothy Wood

„Gėlavandenių samangyvių paieška, jų rūšinės įvairovės ir paplitimo tyrimai“

2017 m. gegužės 22–23 d.

Visuomenės žinios apie Lietuvos biologinę įvairovę, o ypač apie bestuburius gyvūnus yra labai ribotos. Vieni tokių bestuburių – samangyvių tipo atstovai, smulkūs, sėslūs gyvūnai, kartais formuojantys dideles kolonijas. Samangyviai svarbūs vandens ekosistemų funkcionavimui – filtruoja ir valo vandenį, jautriai reaguoja į aplinkos pokyčius, todėl gali būti naudojami kaip aplinkos taršos ar klimato kaitos indikatoriai.

Praktinio seminaro tikslas – suteikti teorinių ir praktinių žinių apie gėlavandenių samangyvių tyrimus.

Praktinio seminaro uždaviniai:

  • gilinti žinias apie vandens organizmų svarbą vandens ekosistemose, gėlavandenių samangyvių biologinę įvairovę ir biologines savybes;
  • supažindinti su gėlavandenių samangyvių tyrimų istorija Lietuvoje ir dabartine tyrimų būkle;
  • pristatyti gėlavandenių samangyvių paieškos gamtinėse radavietėse būdus, pradinio apibūdinimo principus ir šiuolaikinius jų rūšių identifikavimo, radaviečių registravimo duomenų bazėje (piliečių santalkos mokslo e-resourcing) ir kolekcinių pavyzdžių rinkimo būdus;
  • lavinti praktinius įgūdžius rinkti tiriamąją medžiagą gamtoje ir atlikti jų analizę;
  • suteikti bazinių, biologinės įvairovės tyrimų metodologijos žinių ir praktinių tyrimų įgūdžių, kuriuos seminaro dalyviai galės taikyti tiriamosioms veikloms ir darbui su mokiniais.

Panaudodami įgytas žinias ir įgūdžius, mokytojai kartu su mokiniais galės atlikti aktualius ir vertingus mokslinius tyrimus savo gyvenamosios vietovės vandens telkiniuose, nustatyti juose paplitusias samangyvių rūšis. Mokiniai bus įtraukti į mokslinę tiriamąją veiklą, o jų darbai pristatomi mokinių mokslinėse konferencijose, jaunųjų tyrėjų konkursuose.

Trukmė: 18 akad. val.

Data: Mokymai vyks gegužės 22–23 d.

Vieta: Kauno marių regioninio parko Gamtos mokykloje (Miškininkų g. 2, Vaišvydava, Kauno r.) –gegužės 22 d., VDU GMF laboratorijų pastate (E. Žilibero g. 2, Kaunas) – gegužės 23 d.

Teorinius ir praktinius užsiėmimus ves:

prof. Timothy Wood, Wright valstybinis universitetas, Ohajas, JAV (Wright State University),

prof. habil. dr. Vida Mildažienė, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedra,

doc. Ingrida Šatkauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedra,

lektorė Eglė Marija Ramanauskaitė.

Registruotis čia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaunųjų tyrėjų klubų tyrimo projekto idėja. Kvietimas

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2016 m. Projekto „Birutės Pajiedaitės takais“ pirmasis pilotinio tyrimo etapas: mokymai.

image002Birželio 14 d.

Mokymų dienotvarkė

Kvietimas pilotiniam tyrimui.

Mokymų medžiaga

Akimirkos iš mokymų

Skip to content