Aplinkotyros katedra

Katedra kuruoja bakalauro studijų programą Aplinkotyra  bei magistrantūros studijų programą Aplinkosaugos organizavimas.

Katedros vedėjas Prof. Audrius Dėdelė
El. paštas: audrius.dedele@vdu.lt

Referentė Aldona Deveikienė
El. paštas: aldona.deveikiene@vdu.lt

Profesoriai

Prof. habil.dr. Regina Gražulevičienė
El. paštas: regina.grazuleviciene@vdu.lt

Prof. habil.dr. Romualdas Juknys
El. paštas: romualdas.juknys@vdu.lt

Prof. dr. Jonė Venclovienė
El. paštas: jone.vencloviene@vdu.lt

Prof. dr. Audrius Dėdelė
El. paštas: audrius.dedele@vdu.lt

Docentai
Doc. Renata Dagiliūtė
El.paštas: renata.dagiliute@vdu.lt

Doc. Irena Januškaitienė
El. paštas: irena.januskaitiene@vdu.lt

Doc. Gintarė Sujetovienė
El. paštas: gintare.sujetoviene@vdu.lt

Doc. Jūratė Žaltauskaitė
El. paštas: jurate.zaltauskaite@vdu.lt

Doc. Asta Danilevičiūtė
El. paštas: asta.danileviciute@vdu.lt

Doc. Sandra Andrušaitytė
El. paštas: sandra.andrusaityte@vdu.lt

Lektoriai
Dr. Nerijus Jurkonis
El. paštas: nerijus.jurkonis@vdu.lt

Dr. Giedrė Kacienė
El. paštas: giedre.kaciene@vdu.lt

Dr. Genovaitė Liobikienė
El. paštas: genovaite.liobikiene@vdu.lt

Dr. Austra Dikšaitytė
El. paštas: austra.diksaityte@vdu.lt

Dr. Auksė Miškinytė
El. paštas: aukse.miskinyte@vdu.lt

Doktorantai
Diana Miškelytė
Agnė Brazienė
Gintarė Juozapaitienė
Irma Česnakaitė
Deivydas Kiznys
Martynas Klepeckas
Jolanta Nemaniūtė-Gužienė
Vaiva Jurevičienė
Audronė Minelgaitė