Apie fakultetą

VDU Gamtos mokslų fakultetas – tai modernus studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos tiek tradicinių, tiek naujausių gamtos mokslų krypčių studijos ir atliekami aktualūs moksliniai tyrimai. Fakulteto personalas – tai aukštos kvalifikacijos Lietuvoje ir užsienyje pripažinti mokslininkai, aplinkotyros, biologijos, biochemijos, chemijos ir fizikos specialistai.

Gamtos mokslų fakultetas

FAKULTETO MISIJA

Gamtos mokslų fakultetas – atviras, liberalus ir dinamiškas universiteto padalinys, teikiantis kūrybišką aplinką siekiantiems pasaulio pažinimo, fundamentalių akademinių vertybių ir gamtos mokslų kompetencijų.

BENDRASIS TIKSLAS

Integruotas į ES studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, modernus ir liberalus gamtos mokslų fakultetas, kūrybiškai integruojantis fizinių ir biomedicinos mokslų tyrimus ir studijas.

VIZIJA

Mes – modernaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas, pripažintas savo srities mokslinių tyrimų partneris ir sėkmingai konkuruojantis studijų patrauklumu su Lietuvos ir Europos universitetų fakultetais.

STRUKTŪRA

Fakultete studijas organizuoja keturios katedros: Aplinkotyros, Biochemijos, Biologijos ir Fizikos.

Vytauto Didžiojo Universitete moksliniai aplinkos tyrimai sukoncentruoti Gamtos mokslų fakultete, mokslo tyrimų koordinavimui ir efektyvesniam moksliniam darbui VDU Gamtos mokslų fakultete 2000 m. įkurtas Aplinkos tyrimų centras (ATC).

Fakultete dirbančių mokslininkų ir studentų bendradarbiavimą atskleidžia ir akademinio jaunimo mokslinės draugijos „Modusas“ veikloje.

Fakulteto bendruomenė

» apie 700 studentų
» apie 50 dėstytojų ir mokslo darbuotojų