ŽYDRŪNĖS BARTKUTĖS Disertacijos gynimas

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS

praneša, kad 2022 m. lapkričio 25 d. 14.00 val. Vytauto Didžiojo universitete, Gamtos mokslų fakultete, III rūmuose, (Universiteto g. 10-610 kab., Akademija, Kauno r.).

Bus ginama ŽYDRŪNĖS BARTKUTĖS daktaro disertacija tema: „Kauno miesto gyventojų fizinis aktyvumas ir jo sąsajos su individualiais ir aplinkos veiksniais“ (gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra N 012)

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas

prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra N 012, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas, Sodininkystės ir daržininkystės institutas.

Nariai:

prof. dr. Jonė Venclovienė, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra N 012, Vytauto Didžiojo universitetas,

prof. dr. Jana Radzijevskaja,  gamtos mokslai, biologija N 010, Vytauto Didžiojo universitetas,

prof. dr. Ričardas Radišauskas, medicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata M 004, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

dr. Vidas Stakėnas,  gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra N 012, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas, Miškų institutas.

Su daktaro disertacija galima susipažinti: Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose.

Skip to content