Žurnalas „Reitingai“: VDU – šalies lyderis 14 studijų krypčių

Lietuvos universitetų studijų krypčių reitinge, kurį šiandien paskelbė žurnalas „Reitingai“, Vytauto Didžiojo universitetui (VDU) skirta pirmoji vieta šalyje net 14 studijų krypčių – viena kryptimi daugiau, nei praėjusiais metais. Trečia arba aukštesnė vieta VDU skirta iš viso 60 studijų krypčių.

Bakalauro studijose VDU atsidūrė reitingo viršuje septyniose kryptyse: informatikos, rinkodaros, ekologijos ir aplinkotyros, apskaitos, miškininkystės, teologijos (religijos studijų) ir žemės ūkio ir agronomijos. Magistrantūroje universitetas buvo įvertintas kaip šalies lyderis taip pat septyniose kryptyse: antropologijos, aplinkotyros ir ekologijos, menotyros, agronomijos, maisto studijų, miškininkystės ir teologijos (religijos studijų).

Beveik visose studijų kryptyse, kurių programos vykdomos VDU, žurnalas „Reitingai“ universitetui skyrė trečią arba aukštesnę vietą – 27 bakalauro ir 33 magistrantūros.

Žurnalo „Reitingai“ 2021 m. bakalauro studijų krypčių reitingas rėmėsi tokiais kriterijais, kaip darbdavių nuomonė apie alumnus, 2020 m. bendras priimtų studentų skaičius, 2020 m. priimtų pirmakursių balo vidurkis, 2020 m. priimtų geriausių abiturientų procentinė dalis, 2020 m. priimtų pirmakursių žemiausias balas, studijas nutraukusių studentų skaičiaus pokytis, SKVC studijų krypties įvertinimas, studijų krypties alumnų, įsidarbinusių per 12 mėn. po baigimo, skaičius ir jų gaunamas atlyginimas.

Magistrantūros studijų krypčių reitinge buvo vertinama atsižvelgiant į darbdavių nuomonę apie alumnus, 2016 m. ir 2017 m. universiteto moksliškumą, 2020 m. m. gautų valstybės finansuojamų doktorantūros vietų skaičių, studijas nutraukusių studentų skaičiaus pokytį, SKVC vertinimą, alumnų įsidarbinamumą ir gaunamą atlyginimą 12 mėn. po studijų baigimo.

Skip to content