VDU vyksta Klasterių mokslo projektų konkursas

Vyksta VDU Klasterių mokslo projektų konkursas, kuris finansuojamas iš VDU Mokslo fondo lėšų.

Konkursui paraiškas gali teikti VDU dėstytojai, mokslo darbuotojai, doktorantai ir magistrantai, dalyvaujantys klasterio (klasterių) veikloje. Projektai turi atitikti VDU klasterių tematikas. Vienas projektas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 3 000 EUR sumą. Konkursui skirtas fondas – 60 000 eur.

Projektuose finansavimas gali būti skiriamas šioms veikloms:

– Dalyvavimui mokslinėse konferencijose.

– Mokslo renginių organizavimui.

– Mokslinių leidinių (išskyrus periodinius ir tęstinius) leidybai.

– Inventoriaus, skirto moksliniams tyrimams atlikti, įsigijimui.

– Kitoms reikmėms, susijusioms su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra.

Konkurso fondą sudarančios lėšos neskiriamos: periodinių ir tęstinių leidinių leidybai, autorinėms sutartims, atlyginimams, priemokoms, maitinimo paslaugoms, gėrimams, mobiliųjų telefonų sąskaitoms apmokėti ir pan.

Skenuotos su parašais paraiškos (forma pridedama) iki gegužės 3 d. 16 val. teikiamos VDU Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo ir meno skyriui elektroninio pašto adresu: mokslas@vdu.lt Pagal konkurso nuostatus (pridedama) vienas klasteris gali pateikti ne daugiau 3 paraiškų. Pildant paraiškas prašome atkreipti dėmesį į paraiškų vertinimo kriterijus ir peržiūrėti skelbiamą informaciją apie klasterį VDU tinklapyje bei esant poreikiui ją atnaujinti.

Dėl tinklapio informacijos apie klasterius atnaujinimo ir kilus kitiems klausimams, prašome rašyti el. paštu: laura.stankeviciene@vdu.lt arba skambinti tel. (8 37) 209815 (4314).

Paraiškos forma

Konkurso nuostatai

Skip to content