VDU pradeda vykdyti bendrus mokslo ir verslo MTEP projektus

Lietuvos verslo paramos agentūra finansuos net keturis bendrus mokslo ir verslo MTEP projektus, kuriuos kartu su įmonėmis vykdys Vytauto Didžiojo universitetas. Projektai buvo pateikti pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos I prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“.

Projektai vykdomi fizinių-technologinių, agroinovacijų ir edukologijos mokslų srityse. Bendra projektų vertė – 3,8 mln. eurų.

  1. „Ekologiškų zootechninių pašarų priedų pagrindu paremtų premiksų prototipų vystymas“ (VDU ir UAB „Santranga“)

Dėl daugybės kintančių aplinkos sąlygų – tokių kaip hidrocheminio režimo sutrikimai, temperatūros skirtumai ar per mažas deguonies kiekis – sužalojimai gaudant žuvis, gyvų žuvų pakrovimas, iškrovimas ir kiti veiksniai sumažina žuvų imunitetą bakterijoms, virusams ir helmintams. Didelis ligų paplitimas bei funkcinis efektyvumas dažnai lemia ir aukštą žuvų mirštamumą. Siekiant spręsti šią problemą, pašaruose ilgai buvo naudojami antibiotikai, tačiau 2006 m. Europoje tokia praktika buvo uždrausta. Projekte kuriami ekologiški, zootechniniai premiksų su pašarų priedais sprendimai, kurie būtų ne tik efektyvūs, tačiau ir turėtų konkurencingą kainą, kuri galėtų pakeisti dabar rinkoje esančius produktus. Sukurti produktai mažins ligų kiekį, greitins sveikimą, gerins produkto įsisavinimą 12-15 proc. ir gyvos masės prieaugį iki 26 proc., mažins produkcijos savikainą, užtikrins ekologinį gamybos saugumą.

  1. „Sausos fermentacijos biodujų reaktoriaus (SSAD) prototipo sukūrimas pritaikant besivystančioms bei didelį organinių atliekų kiekį turinčioms šalims“ (VDU ir MB „Tvarus sprendimas“)

Projekto metu kuriamas unikalios struktūros sausos fermentacijos biodujų reaktorius (SSAD) pasižymintis ne tik esminiais pakeitimais, tačiau ir pritaikymu namų ūkiams. Šiuo metu biodujų reaktoriai yra 100 kartų didesni už projekte numatomą produktą ir naudojami tik masiniam perdirbimui. Pasaulyje šiuo metu nėra pritaikytų sprendimų, skirtų problemoms, kurias sprendžia šis projektas. SSAD pasižymės unikalia struktūra bei technologija, kuri leis išspręsti didesnės nei 20 proc. sausos masės kiekio problemą, išvengiant komplikacijų. Taip pat bus įrengta speciali reaktoriaus konstrukcija ir žaliavos įkrovimo sistema, užtikrinanti geros kokybės biodujų išsiskyrimą reaktoriuje. Sukurtas SSAD reaktorius 1m3 metano/d gamybai pasižymės 38 proc. mažesniu tūriu, kas lems 50 proc. mažesnį žaliavos panaudojimą bei 80 proc. mažesnį vandens sunaudojimą, kuris yra problematiškas besivystančiose šalyse. Taip pat panaudojant projekto metu sukurtą unikalią reaktoriaus sistemą, skatinant anaerobinio proceso gaunamų dujų gamybą, tinkamai parenkant žaliavas, sėkmingai prižiūrint biodujų jėgaines, tinkamai parenkant proceso parametrus galima išgauti ne tik maksimalų biodujų kiekį, bet ir sugeneruoti atliekinę biomasę, kuri pagerintų dirvožemio chemines ir fizikochemines savybes ir galimai padidintų užauginamos biomasės derlių.

  1. „Žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi platforma“ (VDU ir UAB „Corner Case Technologies“)

Pasitelkus informacinių ryšių technologijas ir kompiuterines programines įrangas, gali būti sukurta patogi, efektyvi ir inovatyvi žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo ir dalijimosi internetinė platforma. Ši bendradarbiavimo ir dalijimosi platforma suteiktų ūkininkams galimybę pasinaudoti savo turimais ištekliais, gauti papildomų pajamų bei kooperuotis su kitais, žemės ūkio sektoriuje dirbančiais asmenimis. Taip pat programa suteikia galimybę atlikti greitus ir efektyvius užsakymus, planuoti atliekamus darbus, priklausomai nuo įrangos užimtumo grafiko, pirkti žaliavas ar parduoti žemės ūkyje užaugintus produktus bei atlikti kitas funkcijas. Sistemos siekiai: padidinti ūkininkų derybinę galią, suteikti galimybę atlikti išankstinę įrangos rezervaciją ir pasirinkti įrangą priklausomai nuo jos lokacijos, paskatinti ūkininkus naudotis automatizuota buhalterija bei pritaikyti ir panaudoti naujas informacines technologijas žemės ūkio sektoriuje.

  1. „Ar žinai kaip užauginti laimingą žmogų?“ (VDU ir VšĮ „Vaikų ugdymas“)

Pozityvaus ugdymo principai yra žinomi daugumai pedagogų ir tėvų, bet išlieka viena aktuali problema – tėvai nesugeba vadovautis pozityviosios tėvystės principais kasdieninėse vaikų ugdymosi situacijose ir nesudaro harmoningų vaiko asmenybės ugdymosi sąlygų. Todėl būtina kurti pagalbos vaikui nuo pat jo gimimo prieinamumą, siekiant padėti jam ugdytis visapusiškai: tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek socialiai, tiek protiškai, tiesioginę pagalbą nukreipiant į vaiko artimiausią aplinką – šeimos narius (tėvus, senelius, įtėvius, globėjus ir pedagogus bei kitus ugdytojus), kas sudarytų vaikams tinkamas ugdymosi sąlygas. Projekto veiklos rezultatas – sukurta mokymosi metodika ir integruota interaktyvi pozityviosios tėvystės ugdymo technologijų programa.

Daugiau informacijos

Skip to content