VDU mokslininkų bendradarbiavimo atsakomasis vizitas Charkove

Prof. Dr (Habil. Proc.) Ona Ragažinskienė, Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidentė, VDU Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, vyresn. mokslo darbuotoja

Prof. dr. Saulius. Mickevičius VDU Gamtos mokslų fakulteto dekanas

Prof. akademikas habil. dr. Audrius Sigitas Maruška, VDU GMF Instrumentinės analizės atviros prieigos centro vadovas

 

2019 m. vasario 3–6 d. Ukrainos Nacionalinio Farmacijos universiteto administracija organizavo Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų: prof. akad. habil. dr. A. Maruškos, prof. dr. S. Mickevičiaus ir prof. Dr (Habil. Proc.) O. Ragažinskienės tarpuniversitetinio bendradarbiavimo atsakomąjį vizitą. Susitikimo darbas vyko pagal iš anksto sudarytą programą:

  • Rektorato posėdžio metu abiejų universitetų atstovai supažindino su infrastrūktūra, vykdoma moksline ir studijų veikla bei tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis (vyriausiasis prorektorius prof. A. I. Fedosov, mokslo ir studijų prorektorius prof. A.L. Zagayko, studijų reikalų prorektorius prof. T.V. Krutskikh, farmacijos technologijų ir vadybos fakulteto dekanas doc. O. O. Surikov, medicinos ir farmacijos technologijų fakulteto dekanė prof. O. I. Naboka, akademinio mobilumo tarnybos vadovė O. Skrypnyk).
  • Pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutartis (rektorė prof. A.A. Kotvitska);
  • Aptartos bendradarbiavimo kryptys: dvigubo diplomo bei jungtinių programų kūrimo galimybės.
  • Lankytasi klinikinės Farmakologijos, klinikinės farmacijos ir diagnostikos centre (prof. dr. I. A. Zupanets), vaistų kokybės kontrolės laboratorijoje (Prof. S. N. Hubar), biotechnologijos (prof. L. S. Strelnikov), botanikos (prof. T. M. Hontovaya), farmakognozijos (prof. O. M. Koshovyi), Natūralių junginių chemijos (prof. V. S. Kyslychenko), vaistų technologijos (prof. L. Vyshnevska) ir kitose katedrose, kur susipažinta su įranga laboratorijose ir vykdomais darbais;
  • Aplankyta LEDA farmako-kosmetikos gamykla – vaistine, kurioje vykdoma farmacijos preparatų ir kosmetinių priemonių gamyba pagal ISO standartą ir Gerosios gamybos praktika (GMP) sertifikatą (direktorius A. V. Demchenko).

Susitikimų metu pasidalinta profesine patirtimi ir naujovėmis. Aptartas bendradarbiavimo perspektyvos farmacijos, farmakognozijos, biotechnologijos ir bioanalizės bei medicinos diagnostikos mokslų srityse.

Sekantis susitikimas su Ukrainos Nacionalinio Farmacijos universiteto mokslininkais planuojamas Kaune, 2019 m. balandžio 13-14 d. Baltijos šalių regiono tarptautinėje mokslinėje biomedicinos mokslų  konferencijoje BaltPharm Forum 2019, kurią organizuoja Lietuvos farmacijos sąjunga (daugiau informacijos www.baltpharmforum.com).

Skip to content