VDU GMF tarybos posėdis 2023 m. gegužės 2d. 14 val. Posėdis vyks 607a., III rūmai, Universiteto g. 10, Akademija.

2023 m. gegužės 2d. 14 val. kviečiamas Gamtos mokslų fakulteto Tarybos posėdis.

Posėdis vyks 607a., III rūmai, Universiteto g. 10, Akademija.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. GMF Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (V.Girdauskas);
  2. GMF Tarybos posėdžio, vykusio 2023-04-05 d., protokolo tvirtinimas (V.Girdauskas);
  3. Kandidatūrų profesoriaus pareigoms užimti Aplinkotyros katedroje (Kartografija ir GIS technologijos – 1 vieta (0,5 etato LT/EN)) svarstymas(K.Gugytė);
  4. Kandidatūrų docento pareigoms užimti Aplinkotyros katedroje (Geografinės informacinės sistemos aplinkotyroje – 1 vieta (0,5 etato LT/EN), Aplinkos epidemiologija – 1 vieta (0,5 etato LT/EN)), Biologijos katedroje (Molekulinė ekologija ir genetika – 1 vieta (0,5 etato LT/EN), Augalų genetika – 1 vieta (0,5 etato LT/EN), Pramoninė biotechnologija – 1 vieta (0,5 etato LT/EN), Biotechnologija ir instrumentinė analizė – 1 vieta (0,5 etato LT/EN)) svarstymas (K.Gugytė);
  5. GMF veiklos ataskaita už 2022m. (S.Mickevičius);
  6. GMF biudžeto 2023m. svarstymas ir tvirtinimas (S.Mickevičius, V.Girdauskas);
  7. Kiti klausimai.
Skip to content