VDU GMF mokslininkai laimėjo „Horizon 2020“ finansavimą

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) tyrėjai su kolegomis iš Nyderlandų, Ispanijos, Italijos ir Slovėnijos ieškos sprendimų, kaip palaikyti ekologišką miestų aplinką. Jie laimėjo Europos Komisijos programos „Horizon 2020“ finansavimą. Penkiuose miestuose – Kaune, Barselonoje, Liublianoje, Lukoje ir Utrechte – bus vykdomi miestiečių ir mokslininkų projektai, kurie tyrinės miesto aplinką, gyventojų sveikatos problemas ir jų tarpusavio ryšį. Aplinkoje bus vertinama transporto oro tarša, triukšmas, medienos deginimo teršalai, miesto planavimas ir mobilumas.

Pagrindinis projekto „Miestų sveikata, miestiečių aplinkos ir sveikatos moksliniai tyrimai“ tikslas yra sukurti priemonę, kuri padėtų miestiečiams bendradarbiauti su mokslininkais analizuojant aplinkos poveikį sveikatai – bus sukurtas skaitmeninis modelis, kurio dėka susivienyti galės skirtingų sričių ekspertai, visuomenės atstovai, gyventojai. Pasak projekto vadovės, VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorės Reginos Gražulevičienės, siekiant sukurti sveikesnę miesto aplinką, pirmiausia reikia kelti miestiečių sąmoningumą bei išprusimą aplinkos ir sveikatos srityse.

„Paaiškėjus, kad nepalankūs miesto aplinkos veiksniai yra susiję su neigiamu poveikiu gyventojų sveikatai, išaugo gyventojų susirūpinimas aplinkos kokybe gyvenamuosiuose rajonuose, aplinkos triukšmu, oro tarša, žaliosiomis miesto erdvėmis. Lietuvoje įgyvendinant darnaus judumo programą ypač svarbu didinti gyventojų pilietiškumą, tenkinti svarbiausius jų poreikius, kelti gyvenimo kokybę ir mažinti nepalankių aplinkos veiksnių pasekmes sveikatai“, – pasakoja prof. R. Gražulevičienė.

Projektas  atitinka Europos Komisijos patvirtintą Darnaus judumo mieste koncepciją, kuri skatina valstybes pereiti prie ekologiškesnių ir darnesnių transporto priemonių naudojimo miestuose ir priemiesčiuose, didinti žaliųjų miesto erdvių prieinamumą, ugdyti pilietišką gyventojų požiūrį į supančią aplinką.

Šiame tarptautiniame projekte miestų bendruomenių atstovai kviečiami aktyviai bendradarbiauti su mokslininkais, verslininkais ir politikais. „Kaune atliekant bandomąjį tyrimą, bus siekiama nustatyti ryšį tarp miesto planavimo, gyventojų fizinio aktyvumo ir sveikatos. Bus naudojami aplinkos epidemiologijos tyrimo metodai, visuomenės sveikatos žinios. Projekto dalyviai įgis žinių, kaip vertinti miesto aplinkos riziką sveikatai, siūlyti priemones šiai rizikai mažinti“, – paaiškina mokslininkė.

Prof. Regina Gražulevičienė vadovaus vienam iš septynių projekte numatytų darbo paketų, kurių kiekvienas turės atskirus tikslus. Mokslininkės vadovaujamas darbo paketas bus skirtas įvertinti vietines miestiečių mokslines veiklas ir politikos rekomendacijas bei koordinuos atskirų konsorciumo dalyvių pastangas kuriant bandomuosius tyrimus, perkeliant jų rezultatus į bendras rekomendacijas.

Tarptautinio projekto koordinatorius yra Barselonos pasaulio sveikatos institutas, kuriam talkinantys partneriai yra Vytauto Didžiojo universitetas, tyrimų bendrovė „Ideas for Change“ (Ispanija), Italijos epidemiologijos asociacija, Jozefo Stefano tyrimų institutas (Slovėnija), Utrechto universitetas bei Rizikos vertinimo mokslų institutas (Nyderlandai).

VDU Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedroje pradedamas įgyvendinti projektas „Miestų sveikata, miestiečių aplinkos ir sveikatos moksliniai tyrimai“ (angl. Citizen Science for Urban Environment and Health, CitieS-Health, Nr. 824484) bus vykdomas trejus metus. Projektas yra finansuojamas iš Europos Komisijos „Horizon 2020“ Mokslo ir inovacijų programos lėšų.

Mokslininkai jau dabar kviečia prie projekto prisijungti Kauno miesto bendruomenių atstovus, nevyriausybines organizacijas, studentus, dirbančiuosius ir pensininkus, visus, norinčius dalyvauti kuriant bendrą mokslininkų ir Kauno gyventojų projektą. Daugiau informacijos teikia projekto vadybininkė, VDU docentė dr. Sandra Andrušaitytė (sandra.andrusaityte@vdu.lt).

Skip to content