VDU bendrabučių tarybų pirmininkų rinkimai


Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), vadovaudamasis Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučių savivaldos nuostatais, skelbia konkursą bendrabučių tarybų pirmininkų rinkimui.

Gyvenant viename iš VDU bendrabučių: Nr. 1, Taikos pr. 119 (TAIKOJE), Nr. 2, Vytauto pr. 71 (BALTIJOJE), Kaune arba Nr. 3. A. Vivulskio g. 36 (VIVULSKYJE), Vilniuje ir norint tapti šio bendrabučio tarybos pirmininku, iki š. m. rugsėjo 18 d. reikia užpildyti el. paraišką.

Siekiant tapti bendrabučių tarybų pirmininku, svarbu atitikti šiuos kriterijus:

 • studijuoti Vytauto Didžiojo universitete
 • būti motyvuotu
 • numatyti bendrabučio tarybos veiklą metams
 • turėti patirties visuomeninėje veikloje
 • turėti patirties gyvenant bendrabutyje
 • neturėti drausminių nuobaudų universitete

Rinkimų etapai:

I etapas – kandidatas turi pateikti el. paraišką dalyvauti konkurse Bendrabučio tarybos pirmininko pozicijai užimti iki 2018 m. rugsėjo 18 d. 24 val.

II etapas – Studentų atstovybės bei Studentų reikalų departamento atrinkti kandidatai kviečiami dalyvauti atrankos komisijoje posėdyje, kuris vyks 2018 m. rugsėjo 20 d. 13 val.

III etapas – dalyvauti Studentų atstovybės organizuojamuose Bendrabučio tarybos pirmininko rinkimuose, vyksiančiuose bendrabučio gyventojų visuotiniame susirinkime, kuris numatomas laikotarpyje tarp 2018 m. rugsėjo 26 – 27 d.

Asmuo norintis tapti kandidatu į bendrabučio tarybos pirmininko poziciją, pildydamas el. paraišką turi pateikti:

 • asmeninius duomenis
 • motyvacinį laišką
 • aprašuomuoju būdu pristatyti trumpą planuojamą metinę Bendrabučio tarybos veiklą
 • pateikti Gyvenimo aprašymą (CV)

Bendrabučio taryba ir jos primininkas

Primename, jog bendrabučio tarybos pirmininkas suformuoja Bendrabučio tarybą ir jai vadovauja.

Išrinktasis bendrabučio tarybos pirmininkas bus atleistas nuo apgyvendinimo mokesčio mokėjimo 2018/2019 m. m. (nuo 2018 spalio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.)

Bendrabučio tarybos narių tikslas – padėti pirmininkui įgyvendinti šiuos Bendrabučio tarybos veiklos tikslus:

 • atstovauti gyventojų interesus universiteto (bendrabučio) administracijoje
 • atstovauti universiteto (bendrabučio) administracijos reikalavimus gyventojų tarpe
 • puoselėti gyventojų bendruomenės integralumą
 • vykdyti socialinę ir kultūrinę veiklą
 • tarpininkauti problemų, kylančių tarp gyventojų (ar tarp gyventojų ir administracijos), sprendime

Bendrabučio tarybos pirmininką kasmet, mokslo metų pradžioje, renka visuotinis gyventojų susirinkimas, po universiteto Studentų reikalų departamento ir Studentų atstovybės vykdytos atrankos procedūros.

Daugiau informacijos apie bendrabučio savivaldą

Skip to content