Ūkio ministerijos skelbiamas magistro darbų konkursas

 Kaip ir kasmet Ūkio ministerija kviečia magistrantus dalyvauti aukštųjų mokyklų studentų (magistrantų) ir jų mokslinių vadovų, pasirenkančių darbų temas, susietas su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, skatinimo konkurse.

 

Darbų temos turi būti susijusios su veiksniais, skatinančiais Lietuvos ekonomikos augimą ir konkurencingumo didinimą:

 • gyventojų užimtumo didinimu;
 • investicijomis į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei inovacijas;
 • investicijomis į žmogiškuosius išteklius ir profesinių gebėjimų ugdymą;
 • verslumo skatinimu ir verslo aplinkos gerinimu;
 • eksporto plėtra ir skatinimu;
 • atskirų ekonomikos sektorių (pramonės, energetikos, transporto, turizmo, mažmeninės prekybos ir kt.) konkurencingumo skatinimu;
 • tiesioginių užsienio investicijų skatinimu;
 • kitais veiksniais, skatinančiais ekonomikos augimą ir konkurencingumo didinimą.

 

Norintys dalyvauti konkurse iki š.m. liepos 28 d. turi:

 • Užpildyti konkurso paraišką (pridedama) ir pristatyti kartu su parengto darbo egzemplioriumi;
 • Vieną parengto darbo egzempliorių siųsti ar pristatyti adresu: Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Saulėtekio al. 15, LT-10221Vilnius;
 • Vieną parengto darbo egzempliorių siųsti el. paštu gintare@zef.lt
 • Teikiant paraišką konkursui nuo darbo gynimo negali būti praėję daugiau nei 12 mėnesių.

 

Premijos konkurso nugalėtojams:

I vieta – 1 500 Eur;

II vieta – 1 000 Eur;

III vieta – 500 Eur.

Darbo autoriui skiriama 75 proc., darbo moksliniam vadovui – 25 proc. premijos sumos.

Konkurso eiga: Konkursas vykdomas vadovaujantis LR ūkio ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 4-250 patvirtintais nuostatais. Visus konkursui pateiktus darbus įvertins paskirti ekspertai. Geriausiai įvertintus darbus magistrantai pristatys specialiai sudarytai komisijai iš valstybės, mokslo ir verslo institucijų atstovų.

Dėl papildomos informacijos ar iškilusių klausimų galite kreiptis: Gintarė Petkevičienė, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, tel. +370 6274 0507, el. paštas gintare@zef.lt

 

 

Skip to content