„Thermo Fisher Scientific“ stipendija magistrams

Kviečiame iki rugsėjo 14 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto magistro 1 kurso studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopų baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2017-2018 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Magistro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1772 Eur (vieneriems mokslo metams). Stipendiją Vytauto Didžiojo universitetas mokės lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Paraiškas magistro 1 kurso studentai  turi pateikti iki 2017 m. rugsėjo 14 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką, Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą;
  3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
  4. bakalauro darbą el. formatu;
  5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus prašome siųsti Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanatui (el. paštu dek@gmf.vdu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu kristina.poce@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta VDU bei VDU Gamtos mokslų fakulteto tinklalapyje iki 2017 m. rugsėjo 26 d. imtinai.

„Thermo Fisher Scientific“ vardinės stipendijos yra skiriamos nuo 2011 m. Stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros gabius ir motyvuotus Vytauto Didžiojo universiteto studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Kristiną Pocę: elektroniniu paštu kristina.poce@thermofisher.com, telefonu +37069979843.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos 2017 VDU Thermo Fisher konkurso salygos_M.

Skip to content