Gretutinės studijos

Vytauto Didžiojo universitete studentai, be savo specialybės studijų (pavyzdžiui, Viešosios komunikacijos), gali nemokamai rinktis ir kitos studijų programos (pavyzdžiui, Informatikos) gretutines studijas, kurių metu papildomai studijuojami specialybiniai kitos studijų programos dalykai. Pabaigus gretutines įteikiamas pažymėjimas, išplečiantis studento kompetenciją ir įsidarbinimo galimybes. Gretutinės studijos Vytauto Didžiojo universitete vykdomos nuo pat universiteto atkūrimo pradžios, tačiau tik įgyvendinant aukštojo mokslo reformą sudarytos sąlygos lanksčiau organizuoti studijas.

Kodėl verta rinktis gretutines studijas?
Studijos yra nemokamos
Įgysite platesnį išsilavinimą – baigę studijas tapsite dviejų sričių specialistu
raplėsite savo įsidarbinimo galimybes, nes su įvairesniu ir didesniu kompetencijų „bagažu“ gebėsite geriau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių
Galėsite iškart stoti į gretutinių studijų krypties magistrantūrą – Jums nereikės studijuoti išlyginamųjų dalykų

Kuriame kurse galima pradėti gretutines studijas?
Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studentai gali iškart po įstojimo į VDU, nuo pirmojo semestro, pasirinkdami vieną iš gretutinių studijų programų. Gretutinių studijų programos organizuojamos vadovaujantis rektoriaus patvirtinta Gretutinių studijų organizavimo tvarka.

Kaip užsirašyti į gretutines studijas?

Studentai, norintys studijuoti gretutinę studijų programą, pateikia savo fakulteto dekanui prašymą ir registruojasi į dalykus bendra VDU tvarka, prisijungę prie studentų  portalo studentas.vdu.lt.

Skip to content