“Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu”

2017 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-225 buvo patvirtinti kvietimo teikti paraiškas Nr. 03 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712  priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklės „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ projektų paraiškų naudos ir kokybės vertinimo rezultatai.

Gamtos moklsų fakultete finansavimą gavo 10 paraiškų. Sarašą galite rasti čia.

 

 

Skip to content