Studentai kviečiami teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto būsimuosius 3 ir 4 kurso bakalauro studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2020-2021 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur, magistro – 1773 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos 2020 m. rugpjūčio mėn.

Paraiškas būsimi bakalauro 3-4 kurso studentai turi pateikti iki 2020 m. liepos 15 d. imtinai.

Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:
1. gyvenimo aprašymą (CV);
2. motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptis. Visos siūlomos kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2020-2021 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose (nuoroda);
3. pažymą apie baigtų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (padalinio) vadovo;
4. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir papildomos veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
5. praktikos, baigiamojo darbo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas. Dokumentus prašome siųsti VDU Gamtos mokslų fakultetui (el. paštu adresu: dek@gmf.vdu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: stud@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Saulių Burbulį: elektroniniu paštu saulius.burbulis@thermofisher.com, telefonu +370 640 68532 arba į Jolitą Paulauskaitę: elektroniniu paštu jolita.paulauskaite@thermofisher.com, telefonu +37063320865.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos (nuoroda)

Skip to content