Studentai kviečiami teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto 1 kurso magistrantūros studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2021-2022 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientificstipendijos – 1.800 Eur. vieniems mokslo metams. Studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus 2 metus, nepablogėjus jų studijų rezultatams – iš viso skiriama 3.600 Eur. stipendija.

Skiriant stipendiją įvertinami studento studijų rezultatai ir pažangumas (bakalauro baigiamojo darbo (egzaminų) įvertinimas ir studijų pagrindinės studijų krypties (šakos) dalykų svertinis vidurkis ne mažiau kaip 8 balai), motyvacija ir praktiniai tiriamojo darbo įgūdžiai. Paskyrus stipendiją, studentai turi galimybę gauti valstybės, „Thermo Fisher Scientic“ ar kitokias stipendijas.

Paraiškas magistrantūros 1 kurso studentai turi pateikti iki 2021 m. rugsėjo 27 d. imtinai.

Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • motyvacinį laišką, kuriame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptį ar kryptis;
  • bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
  • brandos atestato priedo kopiją (brandos egzaminų rezultatus);
  • kitus studento studijų pasiekimus, visuomeninės ir/ar mokslinės veiklos (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra) pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas;
  • rekomenduojančio Universiteto padalinio darbo vadovo ar grupės vadovo arba darbovietės vadovo rekomendacija būtų privalumas.

Dokumentus prašome teikti VDU dokumentų pateikimo-priėmimo sistemoje adresu dek@gmf.vdu.lt nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Saulių Burbulį: elektroniniu paštu saulius.burbulis@thermofisher.com, telefonu  8 640 68532 arba į VDU Gamtos mokslų fakulteto referentę Miglę Razgūnaitę: elektroniniu paštu migle.razgunaite@vdu.lt, telefonu 8 37 327 905.

Skip to content