Stažuotės Vokietijoje

Finansuoja: Federalinis Vokietijos aplinkosaugos fondas (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

 

Stažuotės trukmė: 6 mėn

Stažuotės pasirenkama vieta: parenkama atsižvelgiant į stažuotės projekto specifiką ir kandidato pageidavimą (universitetai, mokslinių tyrimų centrai, pramonės įmonės ir pan.)

Stipendija: 1250 EUR/mėn

Stažuotės tema:

Temoms ribojimų nėra. 
Svarbiausia, kad stažuotės projekto tema būtų aktuali aplinkosauginiu/ tvarumo aspektu.
DBU siekia prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo, ypatingai tų problemų, kurios kyla dėl netvaraus verslo ir gyvenimo būdo.
Kaip esmines aplinkosaugos problemas DBU įvardina:

  • klimato kaitą
  • biologinės įvairovės nykimą
  • netvarų gamtos išteklių naudojimą
  • kenksmingus išmetamuosius teršalus.

Taigi ir siūlomi stažuočių projektai turi būti orientuoti į tokių aplinkosaugos problemų sprendimą ir tvarumo skatinimą.

Kas gali teikti paraiškas:

  • Paskutinio kurso magistrantai
  • Doktorantai
  • Magistro studijas baigusieji

Kviečiame dalintis su studentais!!!

 

INFORMACIJA LIETUVIŲ KALBA        INFORMACIJA ANGLŲ KALBA

 

PDF SKELBIMAS

 

Skip to content