Skelbiami LMA Jaunosios akademijos naujų narių rinkimai

LMA skelbia konkursą į LMA Jaunosios akademijos narius. LMAJA nariais konkurso tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje bei socialinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskutinės dokumentų priėmimo dienos.

Paraiškos nuo 2021-09-01 iki 2021-10-15 priimamos LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje https://konkursai.lma.lt/public/contest/2021-m-lietuvos-moksl-akademijos-jaunosios-akademijos-nari-rinkimai907/

Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą prašymą;
  • mokslo institucijos senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame nurodyti kandidato iškėlimo motyvai (jei kandidatą kelia institucija);
  • motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato (jei kandidatą kelia LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai);
  • užpildytą kandidato į LMAJA narius paraišką;
  • kitus su paraiška susijusius dokumentus (pavyzdžiui, diplomų, pažymėjimų, straipsnių kopijas ir kt.).

Daugiau informacijos apie skelbiamą konkursą pridedama šio laiško priede.

Maloniai prašome iki kandidatus, kurie apsisprendė dalyvauti konkurse, iki rugsėjo 13 d. informuoti GMF dekanatą bei užpildyti šiuos dokumentus:

1. Motyvuotus raštus dėl kandidatų kėlimo nuo padalinio vadovo (PDF ir Word formatais) nurodant sritį, į kurią teikiamas kandidatas: 1) humanitarinių ir socialinių mokslų; 2) matematikos, fizikos ir chemijos mokslų; 3) biologijos, medicinos ir geomokslų; 4) žemės ūkio ir miškų mokslų; 5) technologijos mokslų.

2. Kandidato užpildytą LMAJA paraišką (be priedų). Forma pridedama.

3. Kandidatų CV.

Gavus Senato rekomendaciją ir institucijos lydraštį, kandidatams reikės savarankiškai pateikti dokumentus elektroninėje LMA sistemoje šiame laiške jau nurodytu adresu https://konkursai.lma.lt/public/contest/2021-m-lietuvos-moksl-akademijos-jaunosios-akademijos-nari-rinkimai907/.

Labai prašome teikti informaciją tik tų kandidatų, kurie tikrai teiks paraiškas LMA. Dėkojame.

Paraiškos forma.

Skip to content