Skelbiama mokslo darbuotojų atranka

Informuojame apie skelbiamą mokslo darbuotojų atranką.

Dokumentai Mokslo ir meno skyriui teikiami iki birželio 14 d. elektroniniu paštu: mokslas@vdu.lt

Atrankos komisijų posėdžiai turi įvykti ne vėliau, kaip iki birželio 17 d.

PRIEDAI:

PRIEDAS NR 1: MD prašymo forma

PRIEDAS NR 2: MD Planas 2022

PRIEDAS NR 3: MD Ataskaita už 2022

Dėl teikiamų dokumentų formos – svarbu, kad kandidato pateiktame prašyme dalyvauti MD atrankoje būtų parašas, arba dokumentas būtų pasirašytas elektroniniu parašu. Prašymas, paruoštas elektroniniu būdu be asmens identifikavimo žymių, laikomas netinkamu.

Pastabos:

1.      Paraiškos mokslo darbuotojų konkursui teikiamos tik elektroniniu paštu aukščiau nurodytu adresu. Į Mokslo ir meno skyrių eiti nereikia;

2.      Jeigu kandidatas iki šiol nedirbo MD pareigose, ir neturi jokio mokslinio įdirbio, kurį galėtų aprašyti – tuomet mokslinės veiklos ataskaitos pildyti nereikia, nurodant kodėl ji nepildoma;

3.      Mokslinių publikacijų ataskaitą iš CRIS sistemos, kandidato prašymu, suformuoja ir pateikia Mokslo ir meno skyrius. Kandidatas, susipažinęs ir patikrinęs ataskaitą joje savo parašu patvirtina duomenų teisingumą (ir prideda pasirašytą ataskaitą prie teikiamų dokumentų konkursui), arba kreipiasi į Mokslo ir meno skyrių dėl pastebėtų neatitikimų;

4.      Jeigu prašymą teikiantis darbuotojas pastarųjų 5 metų laikotarpiu buvo motinystės (neštumo, vaiko auginimo) atostogose – mokslinių publikacijų sąrašas turi būti pateikiamas įvertinus šių atostogų laikotarpį;

Dėl papildomos informaciją prašome rašyti ar skambinti:

1)     Viktar Khilman (Tel. (8 37) 327946, vidinis: 4709, mob. 862035619);

2)     Laurai Stankevičienei (Tel. (8 37) 327946, vidinis: 4314, mob. 861146396).

Skip to content