SANDROS SAUNORIŪTĖS Disertacijos gynimas

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

GAMTOS TYRIMO CENTRAS

VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS

INOVATYVOS MEDICINOS CENTRAS

praneša, kad 2022 m. gruodžio 20 d. 11.00 val. Vytauto Didžiojo universitete, Gamtos mokslų fakultete, (Universiteto g. 10-602 auditorijoje, Akademija, Kauno r.)

bus ginama SANDROS SAUNORIŪTĖS daktaro disertacija tema:

„Introdukuojamų Artemisia abrotanum (L.), Artemisia vulgaris (L.), Artemisia absinthium (L.), Artemisia pontica (L.) augalų morfologinių savybių ir jų vaistinės žaliavos lakiųjų ir nelakiųjų junginių dinamika vegetacijos metu Lietuvoje“

(gamtos mokslai, biologija N 010)

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas

prof. dr. Algimantas Paulauskas, gamtos mokslai, biologija N 010, Vytauto Didžiojo universitetas.

Nariai:

prof. dr. Saulius Mickevičius, gamtos mokslai, fizika N 002, Vytauto Didžiojo universitetas,

prof. dr. Jana Radzijevskaja, gamtos mokslai, biologija N 010, Vytauto Didžiojo universitetas,

prof. dr. Kristina Ramanauskienė, medicinos ir sveikatos mokslai, farmacija, M 003, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

doc. dr. Dace Grauda, gamtos mokslai, biologija N 010, Latvijos universitetas, Biologijos institutas.

Su daktaro disertacija galima susipažinti:

Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos tyrimų centro, Valstybiniame mokslų tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro, bei Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose.

Skip to content