Pro memoria akademikui prof. habil. dr. L. Pranevičiui

2017 m. balandžio 14 d. Didžiojo Penktadienio vakarą po sunkios ligos mus paliko Liudvikas Pranevičius, fizikas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, akademikas, ilgametis Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, ėjęs Fizikos katedros vedėjo, Aplinkotyros fakulteto dekano, mokslo prorektoriaus pareigas. Universiteto bendruomenė liūdi dėl netekties ir nuoširdžiai užjaučia profesoriaus artimuosius.

Liudvikas Pranevičius gimė 1943 m. kovo 20 d. Kaune, buvo jauniausias vaikas šeimoje. Tiek vyresnieji sesuo Nijolė ir brolis Henrikas, tiek ir jauniausias Liudvikas buvo gabūs mokslams ir, nepaisant to, kad jie augo sudėtingu pokario laikotarpiu, nepaisydami sunkumų, skatinami tėvų, kryptingai ir nuosekliai siekė mokslo.

Dar mokydamasis mokykloje Liudvikas Pranevičius pasižymėjo žingeidumu, kūrybingumu, energingumu, sportiškumu. Puikiais pažymiais baigęs Kauno VI-ąją vidurinę mokyklą, nutarė studijuoti Maskvos energetikos institute. 1965 m. sėkmingai baigė studijas, įgijo elektros inžinieriaus kvalifikaciją. Grįžęs į Kauną, pradėjo dirbti Kauno politechnikos institute (vėliau Kauno technologijos universitete). Tęsė mokslus ir 1970 m. apgynė kandidatinę disertaciją (Plazmos fizika), 1979 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų daktaro disertaciją (Puslaidininkių ir dielektrikų fizika), habilituoto daktaro vardas nostrifikuotas 1993 m. birželio 8 d.

Nuo 1966 m. Liudvikas Pranevičius dirbo asistentu, docentu, profesoriumi, 1982–1991 m. buvo KTU Fizikos katedros vedėjas, profesorius, Mikroelektronikos mokslinio tyrimo laboratorijos mokslinis vadovas (1969–1992). Nuoširdžiai ir betarpiškai bendravo su kolegomis ir studentais, skatino mokslinių tyrimų bei tarptautiškumo plėtrą. Stažavosi Masačiusetso technologijos institute, JAV (1973–1974 m.), mokslinį darbą dirbo Laval universitete, Kanadoje (4 mėn.), Jeilio universitete, JAV (2 mėn.), 1992-1999 m. Europoje ir JAV vedė seminarus “Plasma technologies” tematika, 1994-2001 m. buvo vizituojantis Poitiers universiteto (Prancūzija) profesorius.

Prof. Liudviko Pranevičiaus mokslinių darbų pasiekimai buvo įvertinti apdovanojimais: 1987 m. už darbų ciklą „Joninė implantacija į puslaidininkius ir dielektrikus“ (1976-1986 m.) L. Pranevičiui buvo paskirta valstybinė premija, o 2000 m. už darbą „Medžiagų paviršiaus joninė ir plazminė inžinerija“ (su bendraautoriais) L. Pranevičiui buvo suteiktas Lietuvos mokslo premijos laureato vardas.

Liudvikas Pranevičius 2007 m. tapo tikruoju Lietuvos mokslų akademijos nariu (medžiagų inžinerija).

Gimęs ir augęs Kaune, vėliau studijavęs, stažavęsis ir vykdęs mokslinius tyrimus įvairiose užsienio šalyse, Liudvikas Pranevičius buvo tikras Kauno patriotas, savo gyvenimą siejo su Kaunu, skirdamas daug jėgų ir energijos studentų bei doktorantų ugdymui ir mokslinei veiklai.

Nuo 1989 m. Vytauto Didžiojo universitetas tapo reikšminga Liudviko Pranevičiaus gyvenimo dalimi: jis buvo VDU Atkūrimo tarybos ir Atkuriamojo Senato nariu, tapo atsikūrusio universiteto akademinės bendruomenės nariu: 1992-1997 metais dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros vedėju, 1997–2001 m. – Aplinkotyros fakulteto dekanu; 2001– 2006 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo prorektoriumi, vėliau dirbo Fizikos katedros vedėju, profesoriumi.

Liudvikas Pranevičius buvo nepaprastai darbštus, reiklus sau ir aplinkiniams, skatinantis ir įkvepiantis kolegas ir studentus didesniems darbams, užkrečiantis juos optimizmu ir energija. Aplinkinius žavėjo erudicija, inteligencija, pozityviu mąstymu ir humoro jausmu. Gyvenime vadovavosi principu „Jei gali kuo nors žmogui padėti – privalai padėti“.

Liudvikas Pranevičius užaugino sūnų ir dukrą, tris anūkes ir anūką. Esame dėkingi už tai, kad tokį Žmogų turėjome šalia, jį visuomet prisiminsime kaip kuklią, nuoširdžią, kilnią bei nepaprastai dosnią ir mylinčią asmenybę.

Prof. Liudvikas Pranevičius ilsisi Karmėlavos kapinėse, Kauno rajone.

Šv. Mišios bus aukojamos Kauno Šv. Mikalojaus (Benediktinių) bažnyčioje (Benediktinių g. 8, Kaunas) 2017 m. balandžio 20 d. 18 val.

Skip to content