Podoktorantūros stažuotės

Projektai bendrai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

  1. Kintančio klimato poveikis antimikrobinių medžiagų toksiškumui kompostiniam sliekui (Eisenia fetida). Vadovė Doc. dr. Jūratė Žaltauskaitė. Stažuotoja Dr. Diana Miškelytė. 2020-2022 m.
  2.  Brassica napus fitoremediacijos potencialas keičiantis klimato sąlygoms. Vadovas Prof. habil. dr. Romualdas Juknys. Stažuotoja Dr. Austra Dikšaitytė. 2020-2022 m.

 

Skip to content