Podoktorantūrinės stažuotės konkurso rezultatai

Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos investicinių fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, patvirtino podoktorantūros stažuočių paraiškų konkurso laimėtojus, tarp kurių – 2 GMF projektai.

Aplinkotyros katedros daktarė  Austra Dikšaitytė gavo podoktorantūrinę stažuotę Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre. Projekto pavadinimas: Vasarinio rapso (Brassica napus L.) metabolinis atsakas neigiamiems klimato kaitos padariniams (42.502,40 Eur)

LMT nurodo, kad podoktorantūros stažuočių projektus vertino išskirtinai tarptautinės ekspertų grupės. Pagrindiniai atrankos kriterijai – podoktorantūros stažuotės projekto vadovo mokslinė kompetencija, podoktorantūros stažuotojo mokslinė patirtis ir kompetencija, stažuotės projekto parengimo kokybė ir įvykdomumas, mokslinio tyrimo projekto idėja ir reikšmė.

„Finansuojami tarptautinių ekspertų itin aukštai ir aukščiausiai įvertinti podoktorantūros stažuočių projektai. Tai rimta paskata ir pripažinimas jauniesiems mokslininkams, siekiantiems įgyti tyrimų patirties, įsisavinti naujas metodikas, išsklaidyti abejones dėl savo galimybių ir siekti aukšto tarptautinio mokslinio lygio“, – sako Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Dainius H. Pauža.

Podoktorantūros stažuočių projektams skirta 4 350 000 eurų. Lėšos numatytos dvejų metų stažuotojo moksliniams tyrimams, mokslinėms išvykoms į užsienio mokslo centrus, ekspedicijas bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų išlaidoms, susijusioms su tyrėjų stažuotėmis, padengti. Stažuotės prasidės 2017 metų gruodžio mėnesį.

Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkurso rezultatai skelbiami Tarybos svetainėje.

GMF projektai, kuriems skirtas finansavimas

Nr. Paraiškos kodas Projekto pavadinimas Bendra projekto vertė, Eur
09.3.3-LMT-K-712-02-0200

Candida genties mielių atsparumo priešgrybeliniams junginiams įveikimo būdų paieška.

Vadovas prof. Rimantas Daugelavičius

53,813.76
09.3.3-LMT-K-712-02-0202

Miniatiūrizuotų bioreaktorių kūrimas, vystymas ir pritaikymas autonominėje įrangoje.

Vadovas prof. Mihkel Kaljurand

53,845.79

 

Skip to content