Paversk mokslo idėją verslu!

Data: 2019 m. kovo 6 d. 13:00
Vieta: MITA, A.Goštauto g. 12-219, Vilnius (Salė 1)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia į ES investicijų priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ informacinį seminarą, kurio metu bus pristatytas šios priemonės paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, taip pat kitos galimybės gauti investicijų pagal EUREKA programą.

Nuo vasario 26 d. mokslininkai, tyrėjai ir studentai kviečiami dalyvauti konkurse su naujomis verslo idėjomis, kurių pagrindu būtų kuriamos mokslui imlios, atžalinės įmonės (ang.k spin-off). Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia naują kvietimą teikti paraiškas MTEP rezultatams komercinti. Šio kvietimo biudžetas – 1 mln. eurų.

MITA organizuojamo MTEP rezultatų komercinimo konkurso tikslas  – skatinti studentus, tyrėjus ir mokslininkus įkurti įmones ir plėtoti MTEP rezultatų pagrindu sukurtus inovatyvius produktus. Pagal šią priemonę remiamos veiklos – mokslo ir studijų institucijoje sukurto prototipo išvystymas, jo išbandymas, demonstravimas, bandomosios partijos gamyba ir sukurto naujo produkto įvertinimas.

Tikslinė renginio auditorija – mokslininkai, tyrėjai, studentai.

Preliminari programa

12:30 – 13:00 Registracija
13:00 – 13:30 Paversk mokslo idėją verslu!
Mantas Biekša, MITA Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas.
13:30 – 14:00 EUREKA projektai  – idėjoms komercinti.
Birutė Bukauskaitė, MITA vyriausioji patarėja.
14:00 – 14:15 TYKUII galimybės mokslui: partnerių paieškos renginiai ir mokymai.
Paulius Petrauskas, TYKUII projekto vadovas.
14:15 – 14:30 Klausimai ir diskusija

Registracija

Skip to content