Paraiškų teikimas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms laimėti

Kviečiame iki rugsėjo 10 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto magistro 1 kurso studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopų baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2019-2020mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Magistro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1773 Eur (vieneriems mokslo metams). Stipendiją Vytauto Didžiojo universitetas mokės lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Paraiškas magistro 1 kurso studentai turi pateikti iki 2019 m. rugsėjo 10 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

1. gyvenimo aprašymą (CV);
2. motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptis. Visos siūlomos temos yra skelbiamos stipendijos skyrimo 2019-2020 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;
3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
4. bakalauro darbą el. formatu;
5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas

Dokumentus prašome siųsti Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanatui (el. paštu dek@gmf.vdu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu jolita.paulauskaite@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Jolita Paulauskaitę: elektroniniu paštu jolita.paulauskaite@thermofisher.com.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos.

Skip to content