Naujas Horizon 2020 projektas

ISGlobal (Ispanija) partneriams pasiūlius VDU mokslininkai kartu pateiktė Horizon 2020 programai projektą „Miestų sveikata, miestiečių aplinkos ir sveikatos moksliniai tyrimai (CitieS Health)“. Projektu siekiama didinti miesto gyventojų galimybes įsitraukti į miestų žaliujų erdvių poveikio sveikatai tyrimus naudojant prieinamas technologijas. Projekte dalyvauja  VDU Aplinkotyros katedros, Ispanijos, Slovėnijos, Italijos ir Nyderlando mokslininkai.  Tyrimo tikslas – sukurti mokslinio projekto modelį, skirtą miestiečiams įsitraukti į mokslinius tyrimus ir kartu su mokslininkais analizuoti miesto planavimo ir fizinio aktyvumo poveikį sveikatai ir siūlyti išaiškintų problemų sprendimo galimybes.

Kviečiame visus kauniečius: studentus, dirbančiuosius ir pensininkus atlikti bandomąjį tyrimą, skirtą nustatyti ryšį tarp miesto planavimo, žaliųjų erdvių, gyventojų fizinio aktyvumo, psichosocialinės aplinkos ir sveikatos. Projektų dalyviai įgys žinių  kaip reikia nustatyti aplinkos veiksnių ekspozicijos dydį ir kaip vertinti miesto aplinkos ekspozicijos keliamą riziką sveikatai ir pasiūlyti priemones sveikatos rizikai mažinti. Baigusius magistratūros studijas kviečiame stoti į VDU Ekologijos ir aplinkotyros tikslinę doktorantūrą projekto įgyvendinimui. Doktorantai turės galimybės dalyvauti tarptautiniuose tyrimuose, kelti kvalifikaciją ir tobulintis ES bendradarbiaujančiose institucijose, skelbti bendras publikacijas aukštą citavimo indeksą turinčiuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose.

Mūsų su partneriais paskelbti moksliniai tyrimai rodo, kad miesto žaliosios erdvės gali turėti poveikį fizinei ir protinei gyventojų sveikatai.  Daugiau informacijos.

Daugiau informacijos apie projektą teikia dr. Sandra Andrušaitytė. El.paštas: sandra.andrusaityte@vdu.lt.

Skip to content