Nauja VDU magistro programa – Taikomoji biotechnologija

 

Birželio pradžioje dieną Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo naują Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto (GMF) biotechnologijos krypties (J700) magistro studijų programą – Taikomoji biotechnologija (angl. Applied Biotechnology),o birželio 21 d. ŠMM informavo, jog programa Taikomoji biotechnologija (621J70005) įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. Ši nauja VDU magistro studijų programa universitete bus vykdoma nuo šių metų rudens semestro.

Pagrindinis Taikomosios biotechnologijos studijų programos tikslas – parengti specialistus su aukštos kokybės ir šiuolaikiniu paruošimu tarpdisciplininėje taikomosios biotechnologijos srityje, besispecializuojančius augalų (sodininkystės, žemės ūkio ir miškų) biotechnologijos ar inovatyvių bioelektrotechnologijų kryptyse, kurie galėtų kurti naujus produktus ir technologijas, dirbti didelės atsakomybės reikalaujantį darbą mokslo ir studijų institucijose bei pramonės įmonėse, susijusiose su biotechnologija, biomedicina ir maisto pramone, ar tęsti studijas doktorantūroje.

Trumpai apie programos vykdymą

Programa parengta, siekiant studentams sudaryti galimybes specializuotis jų pasirinktose kryptyse, todėl trečiasis semestras bus skirtas specializacijų dalykams, kuriuos galima įgyti VDU (pvz. kaip: Augalų biotechnologija ir Inovatyvios bioelektrotechnologijos).

Specializacijos Inovatyvios bioelektrotechnologijos programą dėstys VDU mokslo klasterių „Biofizika bionanotechnologijai ir medicinai“ bei „Vaistų ir genų pernašos tyrimai“ mokslininkai ir kiti biotechnologijos krypties mokslininkai iš Kompjenės technologijos universiteto (Kompjenė, Prancūzija), Université de Lorraine (Nancy, Prancūzija), F. Reidžio Bioelektros centro (Norfolkas, JAV) bei kitų užsienio institucijų.

Per ateinančius mokslo metus planuojama sudaryti sąlygas studijuoti taip pat ir kitas specializacijas, pvz., Skaičiuojamoji ir sistemų biologija, Maisto biotechnologija ir kt.

Kai kurias iš jų įgyti bus galima VDU, tačiau didžioji dalis naujų specializacijų bus vykdomos užsienio universitetuose. Norintiems studijuoti užsienio universitetuose VDU GMF suteikia galimybę pasinaudoti Erasmus mainų sistema.

Profesinės veiklos galimybės

Baigus VDU Taikomosios biotechnologijos magistrantūros programą, absolventas gali dirbti visose mokslinėse ir švietimo institucijose bei įmonėse, susijusiose su biotechnologija, biomedicina ir maisto pramone.

Taikomosios biotechnologijos programos magistras gerai išmano šiuolaikinius molekulinius biotechnologijos metodus, moka ne tik modeliuoti molekulinius procesus bet ir projektuoti biotechnologines sistemas ir gamyklas. Taip pat  geba planuoti ir vykdyti modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, analizuojant ar sprendžiant tam tikrą biotechnologinę problemą bei surasti, interpretuoti ir sisteminti mokslinę literatūrą, kritiškai analizuoti ir vertinti gautus iš skirtingų šaltinių ir praktinių eksperimentų duomenis ir daryti išvadas.

Skip to content