Mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos

 

GMF mokslininkai pateko tarp mokslininkų, laimėjusių mokslinių idėjų mainų ir mokslinių išvykų konkursą, kuris finansuojamas pagal veiksmų programą – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ .

 

MOKSLINĖS IŠVYKOS:

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-06-0045
Projekto tikslas – kelti mokslinę kompetenciją, dalyvaujant užsienyje vykstančioje 14-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Protection and Restoration of the Environment” (PREXIV, 2018 m. liepos 3-6 d., Salonikai, Graikija) ir pristatant atlikto mokslinio tyrimo rezultatus apie C3 fotosintetinio metabolizmo žemės ūkio augalo vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) ir C4 piktžolės paprastosios rietmenės (Echinochloa crus-galli L.) fiziologinį atsaką į kompleksinį karščio bangos ir sausros sąveikos poveikį bei atsistatymą po poveikio, kurie parodė, kad, priešingai nei vasarinio miežio, piktžolės fiziologiniai rodikliai į karščio bangos poveikį reagavo labiau teigiamai nei neigiamai ir parodė žymiai didesnę toleranciją sausrai aukštos oro temperatūros sąlygomis. Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijose sudarys galimybes įgauti naujos patirties, pagilinti ir praplėsti turimas žinias vykdomos mokslinės veiklos tematika bei užmegzti naujus ryšius abipusiai naudingam moksliniam bendradarbiavimui ateityje.

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-06-0085
Projekto tikslas – paskelbti aktualių Lietuvoje vykdytų tyrimų rezultatus užsienyje (Graikija) vykstančioje tarptautinėje konferencijoje “Protection and Restoration of the Environment”. Šiame projekte ketinama paskelbti dviejų skirtingų mokslinių tyrimų rezultatus dviejuose pranešimuose („Salinity effects on different varieties of Amarantus sp.“ ir „Effect of successive small hydropower plants on water quality“) bei mokslinio straipsnio reikalavimus atitinkančiose pranešimų santraukose, atspausdintose konferencijos leidinyje. Pasiūlius konferencijos organizatoriams, santraukos bus išplėstos iki mokslinio straipsnio ir atspausdintos konferencijos žurnalų (referuojamų ISI Web of Science) specialiuose leidimuose. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie Lietuvoje atliktų tyrimų didesnės sklaidos užsienyje, pakelti pareiškėjos mokslo darbuotojos Giedrės Kacienės kvalifikaciją, įgyti žinių apie pasaulyje vykdomus tyrimus, užmegzti ryšius su užsienio universitetais ir mokslo centrais, kas prisidėtų prie tolesnio abipusiai naudingo bendradarbiavimo.

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-06-0092
Projekto tikslas –  dalyvauti tarptautinėje konferencijoje SETAC Europe 28th Annual Meeting “Responsible and Innovative Research for Environmental Quality“ (gegužės 13 -17 d., Roma, Italija) ir pristatyti du pranešimus  biomonitoringo bei aplinkos ekonomikos tematika. Renginio tematika susijusi su mokslinės ir studijų veiklos tematikomis. Dalyvavimas konferencijoje leis tobulinti mokslinę kvalifikaciją ir išplėti bendradarbiavimą, praplečiant konktaktus, vykdant idėjų mainus, planuojant bendrus tyrimus.

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-06-0141
Projekto tikslas – dalyvauti tarptautinėje konferencijoje “32nd International Symposium on Chromatography” Prancūzijoje ir pristatyti stendinį pranešimą konferencijos sekcijoje “Foods, natural products, health, security”. Siekiami rezultatai: Kvalifikacijos kėlimas aukšto lygio tarptautinėje konferencijoje leis susipažinti su naujausiais mokslininkų, dirbančių minėtoje srityje, pasiekimais, užmegzti kontaktus, platinti Lietuvos mokslininkų pasiekimus.

Projekto numeris 09.3.3-LMT-K-712-06-0187
Projekto tikslas – pristatyti mokslinio tyrimo rezultatus apie anglies kaupimąsi paprastosios rietmenės (Echinochloa crus – galli L.) dirvožemyje kintančio klimato sąlygomis, veikiant karščio bangoms ir sausrai. 14-oji tarptautinė mokslinė konferencija “Protection and Restoration of the Environment” (PREXIV) vyks Salonikuose (Graikija) 2018 m. liepos 3-6 dienomis.

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-06-0194
Projekto tikslas – dalyvauti tarptautinėje konferencijoje SETAC Europe 28th Annual Meeting “Responsible and Innovative Research for Environmental Quality“ (gegužės 13 -17, Roma, Italija) ir pristatyti  pranešimą žiedinės ekonomikos (atliekų ) tematika.

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-06-0204
Projekto tikslas – kelti kompetenciją ir pristatyti tyrimų rezultatus mokslinėje konferencijoje 28th DGP, Vokietijoje. Mokslo renginio metu įgytos žinios ir patirtis bus taikomos tiriamąjai veiklai plėtoti. Užmegsti nauji ryšiai su užsienio mokslininkais, sudarys galimybę tolimesniems tarpinstituciniams bendradarbiavimams, bendrų tyrimų atlikimui, projektų ar publikacijų rengimui.

Projekto numeris: 09.3.3.-LMT-K-712-06-0217
Projekto tikslas – dalyvauti mokslinėje konferencijoje 5th International Conference on Nutrition and Growth ir pateikti pranešimą (anglų kalba): „Associations Between Preterm Birth, Breastfeeding Duration and Wheeze in Preschool Children“ bei pristatyti vykdomų darbų rezultatus. Mokslinės konferencijos metu bus siekiama įgyti žinių ir praktikių įgūdžių, naudojant naujausiomis technologijomis pagrįstas programas, skirtas ekspozicijai analizuoti ir mitybos poveikiui įvertinti. Konferencijoje bus taikomos interaktyvios programos, kuriomis siekiama skatinti mokslinių tyrimų ir inovacijų naujoves sveikatos ir aplinkos tyrimuose bei ruošiant aplinkos saugos ir sveikatos specialistus. Konferencija siekiama skatinti informacijų mainus, tarptautinių mokslinių tyrimų integraciją ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-06-0244
Projekto tikslas – kelti kompetenciją ir pristatyti tyrimo rezultatus mokslinėje konferencijoje “28th Annual Meeting of the German Society for Parasitology”, Vokietijoje, Berlyne. Mokslo renginio metu įgytos naujos žinios ir patirtis bus pritaikyti tolimesnių mokslinių tyrimų vykdymui ir plėtojimui bei rezultatų sklaidai.

Projekto numeris: 09.3.3.-LMT-K-712-06-0248
Projekto tikslas – kelti kompetenciją dalyvaujant konferencijoje ir pristatant tyrimų rezultatus. Projekto metu bus dalyvaujama 6-ojoje tarptautinėje konferencijoje 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (Naxos, Graikija, 2018 m. birželio 13-16 d.) ir pristatomi du pranešimai: „Cannabis sativa as a tool to assess sewage sludge and sewage sludge char suitability for soil fertilization“ ir „The Impact of the Packaging Recycling on Environmental Impact Reduction from Energy use and GHG’s Perspective“. Pranešimų tematika susijusi su nuotekų dumblo panaudojimu dirvožemio tręšimui ir poveikiu aplinkai bei pakuočių perdirbimo įtakos aplinkos taršos mažinimui vertinimu. Dalyvavimas tarptautinėje sudarys galimybes praplėsti žinias atliekų tvarkymo, jų susidarymo mažinimo (prevencijos), antrinio panaudojimo, modernių technologijų pritaikymo darniam atliekų tvarkymui srityse. Įgytos naujos žinios konferencijoje ir užmegzti nauji kontaktai padės ne tik praplėsti VDU vykdomus tyrimus šiose srityse bet ir padės patobulinti dėstomus kursus bakalauro ir magistratūros studijų pakopose. Į naujus tyrimus bus galima įtraukti studentus.

 

Mokslinės stažuotės:

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-07-0102
Projekto tikslas – tobulinti mokslinę kvalifikaciją stažuotėje į IBER (Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgaria) institutą, atliekant patogeno-vektoriaus-šeimininklo ekologinių ryšių tyrimus. Stažuotės metu įgytos žinios ir patirtis bus taikomos tiriamąjai veiklai plėtoti. Užmegzti nauji ryšiai su užsienio mokslininkais, sudarys galimybę tolimesniems tarpinstituciniams bendradarbiavimams, bendrų tyrimų atlikimui, projektų ar publikacijų rengimui.

Projektas numeris: 09.3.3-LMT-K-712-07-0111
Projekto tikslas – kelti mokslinę kvalifikaciją stažuotėje Bulgarijos mokslų akademijos, Bioįvairovės ir ekosistemų tyrimų institute, atliekant gyvūnų užsikrėtimo ektoparazitais ir patogenų nustatymo mokslinius tyrimus. Mokslinės stažuotės metu įgytos naujos žinios ir įsisavinti nauji molekuliniai metodai bus pritaikyti tolimesnių mokslinių tyrimų vykdymui ir plėtojimui bei rezultatų sklaidai.

Skip to content