Mokslinės išvykos ir stažuotės

Gamtos mokslų fakulteto mokslininkai pateko tarp mokslininkų, laimėjusių mokslinių idėjų mainų ir mokslinių išvykų konkursą, kuris finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ veiksmų programą.

MOKSLINĖS IŠVYKOS:
Projekto Nr: 09.3.3-LMT-K-712-13-0319
Projekto tikslas – dalyvauti tarptautinėje konferencijoje SETAC Europe 29th Annual Meeting “One Environment. One Health. Sustainable Societies“ (2019 m. gegužės 26-30 d., Helsinkis, Suomija) ir pristatyti pranešimus ekotoksikologijos ir biomonitoringo tematika. Konferencija siekiama skatinti informacijos mainus, tarptautinių mokslinių tyrimų integracija ir tarptautinį bendradarbiavimą, planuojant bendrus tyrimus.

Projekto Nr. 0 09.3.3.-LMT-K-712-13-0207
Projekto pavadinimas – Dalyvavimas Aplinkos toksikologijos ir chemijos konferencijoje SETAC2019
Tikslas – kelti mokslinę kompetenciją, dalyvaujant 29-ojoje tarptautinėje konferencijoje 29th SETAC konferencijoje One environment. One health. Sustainable societies (Helsinkis, Suomija, 2019 m. gegužės 26-30 d.) ir pristatant tris pranešimus: „Sewage sludge and sewage sludge char soil application: effects on earthworms’ growth and reproduction“,  „Predominance of gas exchange reduction over its recovery under heat and drought reflected in incomplete recovery of growth of spring oilseed rape even after exposure to elevated CO2 conditions“ ir „Circular economy: Packaging recycling for energy savings and climate change mitigation“.

MOKSLINĖS STAŽUOTĖS:
Projekto Nr.  09.3.3.-LMT-K-712-13-0106
Projekto pavadinimas – Inovatyvių analitinių analizės metodų, taikomų vertinant augalų atsaką į aplinkos teršalus, įsisavinimas
Tikslas – kelti mokslinę kompetenciją mokslinėje stažuotėje, kurios metu bus įsisavinti inovatyvūs analitiniai analizės metodai, taikomi augalų atsako į aplinkos teršalus vertinimui. Mokslinės stažuotės metu bus gilinamasi į biologinius ir cheminius augalų tyrimų metodus, gilinamos žinios biocheminės, molekulinės, transkriptominės analizės metoduose. Stažuotė leis praplėsti kontaktus, apsikeisti idėjomis, planuoti naujus tyrimus, pritaikyti naujausias žinias planuojamuose moksliniuose tyrimuose bei paskaitose.

 

Skip to content