Mokslinės išvykos ir stažuotės

Gamtos mokslų fakulteto mokslininkai pateko tarp mokslininkų, laimėjusių mokslinių idėjų mainų ir mokslinių išvykų konkursą, kuris finansuojamas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ veiksmų programą.

MOKSLINĖS IŠVYKOS:

Projekto Nr: 09.3.3-LMT-K-712-13-0211

Projekto tikslas – dalyvauti Japonijoje vykstančioje bendroje tarptautinėje konferencijoje. Mokslininkė dalyvaus tarptautinėje konferencijoje XXXIV ICPIG (XXXIV International Conference on Phenomena in Ionized Gases) ir ICPR-10 (10th International Conference on Reactive Gases) kuri vyks Sapporo, Hokkaido, Japonija 2019 m. liepos14 – liepos 19 dienomis. Konferencijoje bus pristatomas kviestinis plenarinis pranešimas apie VDU tyrėjų darbus, bus bendraujama su kitų šalių mokslininkais ir išklausyti jų pranešimai, diskutojama su tarptautiniais ekspertais. Bus publikuotas vienas straipsnis su Japonijos partneriais konferencijai skirtame žurnalo Japanese Journal of Applied Physics specialiame leidinyje

Skip to content