LMA skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą

LMA skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą šiose mokslų srityse:

  • HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ
  • MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ
  • BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ
  • ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ
  • TECHNIKOS MOKSLŲ

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse gali dalyvauti daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai ir doktorantai. Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai iki 35 metų amžiaus daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos). Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Magistro darbas ar daktaro disertacija negali būti pateikti kaip savarankiški moksliniai darbai. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos.

Maloniai prašome konkursinį darbą iki gruodžio 7 d. imtinai atsiųsti el. paštu dek@gmf.vdu.lt

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkurso skelbimą rasite _čia_.

 

Skip to content