Liūdime dėl VDU doc. Kęstučio Šidlausko netekties


Po atkaklios kovos su sunkia liga 2018 m. gruodžio 21 dieną mirė Vytauto Didžiojo universiteto ilgametis studijų prorektorius Kęstutis Šidlauskas.

Kęstutis Šidlauskas gimė 1955 m. vasario 21 d. Kaune. Baigęs Kauno rajono Babtų vidurinę mokyklą, jis mokėsi Kauno politechnikos institute, 1978 metais baigė KPI Automatikos fakultetą ir iki 1980 m. dirbo jame asistentu. Nuo 1980 iki 1990 metų K. Šidlauskas dirbo mokslinį tiriamąjį darbą Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institute, 1986 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją (1993 m. nostrifikuotas mokslų daktaro laipsnis).

Nuo 1990 metų Kęstutis Šidlauskas siejo savo veiklą su Vytauto Didžiojo universitetu – pradžioje kaip mokslo centro „Informatika“ vyresnysis mokslo darbuotojas, vyresnysis dėstytojas, docentas, vėliau – Informatikos fakulteto prodekanas. 2006-2010 metais jis ėjo Informatikos fakulteto dekano pareigas, nuo 2010 iki 2018 metų buvo VDU studijų prorektorius, dvi kadencijas buvo VDU Tarybos narys, vėliau – VDU Senato narys.

Akademinį darbą Kęstutis Šidlauskas dirbo daugiau nei 25 metus – ne tik VDU, bet ir dėstė aspirantams Lietuvos mokslų akademijoje, Kauno technologijos universiteto studentams, užsiėmė moksline tiriamąja veikla. Jo mokslinių interesų kryptys – dinaminių sistemų identifikacija ir adaptyvus valdymas; telekomunikacijų paslaugų kokybės valdymas; informacinių sistemų ir duomenų bazių projektavimas; energetikos infrastruktūros ir informacinių sistemų patikimumas. Kęstutis Šidlauskas paskelbė daugiau nei 40 mokslinių publikacijų, yra vadovėlių ir metodinių priemonių mokslinis redaktorius, oponavo 2 daktaro disertacijoms, skaitė virš 20 pranešimų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo tarptautiniuose technologiniuose projektuose, vykdė taikomuosius tyrimus Lietuvoje. Buvo studentų mėgstamas ir gerbiamas dėstytojas – yra parengęs metodinę medžiagą ir dėstęs daugiau nei 15 informacinių technologijų ir telekomunikacijų dalykų įvairių pakopų universitetinių studijų studentams.

Kęstutis Šidlauskas sukaupė didelę patirtį dirbdamas informacinių technologijų ir telekomunikacijų sektoriuje. Jis 12 metų dirbo įvairiose pareigose UAB „Omnitel“ – bendrovės atstovybės Kaune vadovu, duomenų perdavimo skyriaus vadovo pavaduotoju, tinklo prieigos regiono vadovu, tinklo planavimo skyriaus vadovu, įnešdamas žymų indėlį į interneto ir mobilaus ryšio paslaugų diegimą ir plėtrą Lietuvoje.

Kęstutis buvo laimingai vedęs, atsidavęs šeimos žmogus. Nepaprastai didžiavosi kartu su žmona Janina užaugintais trimis sūnumis – Vyteniu, Algirdu ir Kęstučiu. Savo didelę gyvenimo meilę ir šilumą skyrė anūkams. Daug laiko skyrė meninei veiklai, dainavo įvairiuose Kauno miesto choruose.

Gyvenimas ir likimas yra negailestingi. Kęstučio Šidlausko nueitas garbingas labai trumpo gyvenimo kelias yra ryškus pavyzdys studentams, kolegoms, draugams. Darbštus mokslininkas, reto gerumo, gilus, supratingas, inteligentiškas žmogus, puoselėjęs krikščioniškąsias vertybes.

Netekome bičiulio, pašnekovo, patarėjo. Santūrus, atidus, rūpestingas, nenuilstantis – toks Kęstučio atminimas išliks mūsų širdyse.

Atsisveikinimas su Kęstučiu Šidlausku vyks gruodžio 22 dieną, šeštadienį, 18-21 val., ir gruodžio 23 d., sekmadienį, 9-21 val., VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7). Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 24 d., pirmadienį, 11 val. Nuo 12 val. – išlydėjimas į Petrašiūnų kapines.

Skip to content