Liūdime amžinybėn išėjus prof. Romualdui Jukniui

 

 

 

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bendruomenė liūdi amžinybėn išėjus profesoriui Romualdui Jukniui, VDU Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros vedėjui, Lietuvos ekologui, habilituotam biomedicinos mokslų daktarui.

Profesorius  buvo aukščiausios kvalifikacijos specialistas, savo žinias su meile dalijantis studentams ir kolegoms.  Dalijamės netekties skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame Jo artimiesiems.

Romualdas Juknys gimė 1943 m. spalio 20 d. Šiauliuose, baigė Šiaulių 7-ąją septynmetę mokyklą (1957 m.), Vilniaus miškų technikumą (1961 m.), Lietuvos žemės ūkio akademiją (1970 m.). 1975 m. jis LŽŪA apgynė mokslų kandidato (daktaro) disertaciją tema „Optimalaus apskaitos aikštelių dydžio ir jų išdėstymo tyrimai Lietuvos TSR pušynuose“ (miškotvarka ir miško taksacija). 1990 m. SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus V. Sukačiovo miško ir medienos institute R. Juknys apgynė mokslų daktaro disertaciją tema „Užterštoje aplinkoje augančių vienaamžių pušynų augimo eiga ir produktyvumas“ (ekologija). 1993 m. disertacija nostrifikuota Lietuvos mokslo taryboje suteikiant gamtos mokslų habilituoto daktaro laipsnį.

1970–1993 m. ekologas buvo LŽŪA mokslinis bendradarbis, 1985–1987 m. ir 1990 m. – Miškų monitoringo laboratorijos vedėjas. 1991–1993 m. jis buvo Aplinkos apsaugos departamento Mokslo valdybos viršininkas, kartu ir LŽŪA dėstytojas.

Nuo 1993 m. Romualdas Juknys buvo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Aplinkotyros katedros vedėjas, 1996–2001 m. – VDU Senato pirmininkas. 1994 m. jam suteiktas VDU profesoriaus pedagoginis vardas.

Prof. Romualdo Juknio mokslinių tyrimų sritis buvo kompleksinis gamtinių ir antropogeninių veiksnių poveikis augalijai. Profesorius paskelbė per 150 mokslinių straipsnių užterštos aplinkos poveikio miškų būklei ir augimui, kompleksinio klimato ir aplinkos veiksnių poveikio miškų ir agroekosistemų augalijai bei darnaus vystymosi klausimais.

Tarp jo parašytų knygų – „Lietuvos gamtinė aplinka“ (su kitais, 1994 m.), „Lietuvos miško ekosistemų monitoringas“ (su kitais, 1999 m.), „Aplinkos monitoringas“ (su kitais, 2004 m., anglų k.), „Aplinkotyra“ (2005 m.), „Poveikio aplinkai vertinimas“ (2007 m.), „Darnus vystymasis“ (2008 m.) ir kt.

Mokslininkas taip pat buvo 2003 m. darbo grupės, parengusios „Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją“, vadovas. 2004 m. jis tapo Darnaus vystymosi ekspertų komisijos prie Aplinkos ministerijos vadovu, 2005 m. – Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos prie LR Vyriausybės nariu. Prof. Romualdas Juknys buvo ir aktyvus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis.

2002 m. jam buvo skirta Valdo Adamkaus premija, skirta įprasminti gamtai draugiškus aplinkosauginius sprendimus.

Atsisveikinimas su velioniu vyks vasario 6 d., antradienį, nuo 12 val. iki 21 val.  ir vasario 7 d., trečiadienį, nuo 9 val. iki 12 val. šarvojimo salėje „Rekviem“ (Jonavos g. 41A, Kaunas). Urna išnešama vasario 7 d., 12 val. Velionis laidojamas Tabariškių kapinėse.

Skip to content