Lietuvos mokslų akademija skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse gali dalyvauti daktaro mokslo laips- nį turintys tyrėjai ir doktorantai. Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai iki 35 metų amžiaus daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termi- no pabaigos (į 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti tei- kiami kelių autorių moksliniai darbai. Magistro darbas ar daktaro disertacija negali būti pateikti kaip savarankiški moksliniai darbai.

Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos, institutų mokslo tarybos.

2023 m. LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų darbų konkursas

Skip to content