Lietuvos mokslų akademija skelbia Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursą

Konkurse gali dalyvauti vientisųjų, pirmosios ir antrosios pakopos universitetinių studijų studentai, taip pat asmenys, tais kalendoriniais metais baigę aukštąjį mokslą.

Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Bakalauro baigiamasis darbas negali būti teikiamas kaip savarankiškas mokslinis darbas.

Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų (institutų) tarybos.

2023 m. LMA Aukštųjų mokyklų studentų darbų konkursas

Skip to content